Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Aktualności - archiwum zobacz aktualne

  •  
  • Strony: 1
  •  

Informacja o wynikach naboru na stanowisko MŁODSZY REFERENT DS KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I PŁAC

Aktualności | 2008-03-04 | Publikujący: BIP - Tuplice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU WÓJT GMINY TUPLICE MŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I PŁAC Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wy any/a Pan/i DOROTA STOHNIJ zamieszkały/a w CHEŁMICY Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka wykazała się najlepszą znajomością tematów określonych w proponowanym zakresie czynności, osiągnęła najlepsze wyniku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu praktycznego. Ponadto kandydatka posiada właściwe predyspozycje osobowościowe do pracy na wskazanym w ogłoszeniu... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury

Aktualności | 2008-02-07 | Publikujący: BIP - Tuplice

OGŁOSZENIE O otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury. Wójt Gminy Tuplice działając na podstawie art. 11 ust 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96 poz. 873 ze zmianami) ogłasza: 1.Rodzaj zadania Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury na terenie gminy Tuplice w 2008 r. Zadanie polegać ma... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Tuplice w wysokości 318.000 zł”

Aktualności | 2007-08-29 | Publikujący: BIP - Tuplice

Znak sprawy: S.3410-3/2007 Tuplice, 24 sierpnia 2007r. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER 07/1331 „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Tuplice w wysokości 318.000 zł” 1) Rodzaj zamówienia – Usługi 2). Tryb udzielania zamówienia - postępowanie prowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych 3).Ogłoszenie zamieszczone zostało na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 124449-2007, na stronie internetowej zamawiającego www.tuplice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Aktualności | 2007-02-28 | Publikujący: BIP - Tuplice

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. OGŁOSZENIE O otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy Tuplice działając na podstawie art. 11 ust 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96 poz. 873 ze zmianami) ogłasza: 1.Rodzaj zadania Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej... więcej...

only

Aktualności | 2006-06-20 | Publikujący: BIP - Tuplice

Only authorized users can leave comments. Enter your login and password into the form in the upper right corner of the page. Still have no login on DELit? This is the best time to get it!.... więcej...

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Tuplice.

Aktualności | 2006-04-26 | Publikujący: BIP - Tuplice

stanowisko d/s pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy. ... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Aktualności | 2006-04-12 | Publikujący: BIP - Tuplice

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. OGŁOSZENIE O otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy Tuplice działając na podstawie art. 11 ust 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96 poz. 873 ze zmianami) ogłasza: 1.Rodzaj zadania Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i... więcej...

Nabór na stanowisko pracy "stanowisko d/s pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji gminy i zamówień publicznych"

Aktualności | 2006-03-29 | Publikujący: BIP - Tuplice

Wójt Gminy Tuplice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „stanowisko d/s pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji gminy i zamówień publicznych” 1.Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku: a) wymagane kwalifikacje - wykształcenie wyższe techniczne, wyższe magisterskie lub średnie z minimum dwuletnim stażem pracy b) korzystanie z pełni praw publicznych, c) niekaralność, d) nieposzlakowana opinia, e) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego. 2. Wymagania dodatkowe: a) znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, b)... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •