Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Oferty Inwestycyjne zobacz archiwum

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o łącznej powierzchni 0,6230ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o łącznej powierzchni 0,6230ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki o powierzchni około 2112 m określona jest jako Mu- tereny mieszkaniowo –usługowe pozostała część działki 376 ma przeznaczenie jako tereny... więcej...

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 959/13 o łącznej powierzchni 0,46.00 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 959/13 o łącznej powierzchni 0,46.00 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW 25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz teren działki 959/13 przeznaczony jest na Um - tereny usługowo-mieszkaniowe. Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia. Cena... więcej...

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 959/12 o łącznej powierzchni 0,45.92 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 959/12 o łącznej powierzchni 0,45.92 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW 25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz teren działki 959/12 przeznaczony jest na Um - tereny usługowo-mieszkaniowe. Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia. Cena... więcej...

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 959/11o łącznej powierzchni 0,46.00 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 959/11o łącznej powierzchni 0,46.00 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW 25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz teren działki 959/11 przeznaczony jest na Um - tereny usługowo-mieszkaniowe. Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia. Cena... więcej...

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Starogard Gdański 05.07.2010 r. Wójt Gminy Starogard Gdański zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości I. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana stanowiąca własność Gminy Starogard Gdański zapisana w KW 42091 położona w Linowcu nr 134/18 o pow. 1,0070 ha ( z udziałem 1/3 cz. w drodze dz. nr 134/19 o wartości 6.839,00 zł ). Cena wywoławcza – 149.036,00 zł ( słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści sześć złotych 00/100 ) + 22 % Vat od ceny wylicytowanej. Rokowania na w/w działkę odbędą się w dniu 12... więcej...

INFORMACJA - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zwanym inspektorem nadzoru inwestycyjnego przy realizacji projektu: Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - etapI

Oferty Inwestycyjne | 2010-06-18 | Publikujący: BIP - Stawiguda

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zwanym inspektorem nadzoru inwestycyjnego przy realizacji projektu: Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - etapI. Termin złożenia 24.06.2010r.... więcej...

OGłOSZENIE - Promocja projektu: Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - etap I

Oferty Inwestycyjne | 2010-06-15 | Publikujący: BIP - Stawiguda

Promocja projektu: Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref przedsiębiorczości - etap I Termin składania 28.06.2010r.... więcej...

Oferta dla inwestorów znajduje sie na stronie www.rojewo.pl

Oferty Inwestycyjne | 2010-04-26 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

http://www.rojewo.pl/index.php?id=18&l=pl" target="_blank... więcej...