Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Przetargi zobacz archiwum

Wójt Gminiy Tuplice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Przetargi | 2010-01-11 | Publikujący: BIP - Tuplice

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108), WÓJT GMINY TUPLICE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tuplice, położonej... więcej...

Urząd Gminy Tuplice ogłasza przetarg na następujące zadanie: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Tuplice w latach 2010 – 2011

Przetargi | 2009-12-04 | Publikujący: BIP - Tuplice

Urząd Gminy w Tuplicach ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice tel: 068 362 57 20, fax 068 362 57 21 e-mail gmina@tuplice.pl NIP 928-11-15-460 Tuplice, dn. 04 grudnia 2009 r. 1. Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy w Tuplicach mający swoją siedzibę w Tuplicach przy ulicy Mickiewicza 27 , 68-219 Tuplice, tel: (068) 362 57 20, fax(068) 362 57 21, e-mail gmina@tuplice.pl">gmina@tuplice.pl, ... więcej...

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny ogłasza ponowny przetarg na dostawę opału w 2010r.

Przetargi | 2009-11-26 | Publikujący: BIP - Tuplice

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tuplicach ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice tel: 068 362 57 31 fax 068 362 57 21 e-mail gzeas@tuplice.pl 928-17-71-566 Tuplice, dn. 26 listopada 2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu Nazwa i adres zamawiającego Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, mający swoją siedzibę w Tuplicach przy ul. Mickiewicza 27 , 68-219 Tuplice, tel: (068) 362 57 31 , fax (068) 362 57 21 , e-mail gmina@tuplice.pl">gmina@tuplice.pl, ... więcej...

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny ogłasza przetarg na dostawę opału w 2010r.

Przetargi | 2009-11-03 | Publikujący: BIP - Tuplice

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tuplicach ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice tel: 068 362 57 31 fax 068 362 57 21 e-mail gzeas@tuplice.pl 928-17-71-566 Tuplice, dn. 03 listopada 2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu Nazwa i adres zamawiającego Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, mający swoją siedzibę w Tuplicach przy ul. Mickiewicza 27 , 68-219 Tuplice, tel: (068) 362 57 31 , fax (068) 362 57 21 , e-mail gmina@tuplice.pl">gmina@tuplice.pl, ... więcej...

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy:Remont i modernizacja obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Tuplicach.

Przetargi | 2009-09-30 | Publikujący: BIP - Tuplice

Uprzejmie informuję , że w dniu 25 września 2009 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego nastąpiło otwarcie ofert na zadanie, o którym mowa powyżej. W związku z powyższym przesyłamy Państwu zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Tuplice, dn. 30.09.2009 r. Znak Sprawy: S. 3410-3/2009 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: '' Remont i modernizacja obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Tuplicach '' Uprzejmie... więcej...

Urząd Gminy Tuplice ogłasza przetarg nieograniczony na remont i modernizację obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Tuplicach.

Przetargi | 2009-08-26 | Publikujący: BIP - Tuplice

Urząd Gminy Tuplice ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice tel: (068) 362 57 20, (068) 362 57 21 e-mail gmina@tuplice.pl NIP 928-11-15-460 Tuplice, dn. 26 .08.2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy w Tuplicach , mający swoją siedzibę w Tuplicach przy ulicy Mickiewicza 27 , 68-219 Tuplice , tel: (068) 362 57 20, fax: (068) 362 57 21 , e-mail gmina@tuplice.pl, http://www.tuplice.pl/ reprezentowany przez Anitę Staszkowian – Wójta Osobę Pełniącą Funkcję Organów Gminy. 2. Określenie trybu zamówienia Niniejsze postępowanie... więcej...

Urząd Gminy Tuplice ogłasza przetarg nieograniczony na remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Tuplicach przy ul. Daszyńskiego 1.

Przetargi | 2009-07-03 | Publikujący: BIP - Tuplice

<!-- @page P A:link --> Urząd Gminy Tuplice ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice tel: (068) 362-57-2-, (068) 362-57-21 e-mail gmina@tuplice.pl NIP 928-11-15-460 Tuplice, dn. 03 lipca 2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy w Tuplicach , mający swoją siedzibę w Tuplicach przy ulicy Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice, tel: (068) 362 57 20, Fax (068) 362 57 21 , e-mail gmina@tuplice.pl">gmina@tuplice.pl , ... więcej...

Urząd Gminy Tuplice ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Tuplice w wysokości 681.000,00 zł.

Przetargi | 2009-06-22 | Publikujący: BIP - Tuplice

Urząd Gminy Tuplice ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice tel: (068) 362-57-20, (068) 362 57 21 e-mail gmina@tuplice.pl NIP 928-11-15-460 Tuplice, dn. 22 czerwca 2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy w Tuplicach , mający swoją siedzibę w Tuplicach przy ulicy Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice , tel: (068) 362 57 20, Fax (068) 362 57 21 , e-mail gmina@tuplice.pl, http://www.tuplice.pl/ reprezentowany przez Anitę Staszkowian – Wójta Osobę Pełniącą Funkcję Organów Gminy. Określenie trybu zamówienia 1.Niniejsze postępowanie... więcej...

Gminny Zespół Ekonomiczno Adminstracyjny Szkół w Tuplicach ogłasza przetarg na dostawę opału do szkół i do przedszkola w tuplicach.

Przetargi | 2008-12-01 | Publikujący: BIP - Tuplice

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tuplicach ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice tel: 068 362-57-31 fax 068 362 -57 -21 e-mail gzeas@tuplice.pl">gmina@tuplice.pl , ... więcej...

Zakład Godpodarki Komunalnej w Tuplicach ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-spycharki kołowej marki JUMZ-6M.

Przetargi | 2008-10-24 | Publikujący: BIP - Tuplice

Zakład Godpodarki Komunalnej w Tuplicach ogłasza przetarg na sprzedaż koparko-spycharki kołowej marki JUMZ-6M: - rok produkcji 1974 - cena wywoławcza 3005,00 zł utto Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada . o godz 11:00 wsiedzibie Zakładu w Tuplicach ul.Przemysłowa 1 tel 068/3757166 Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nalezy zapłacić w kasie Zakładu do dnia 7 listopada do godz. 10:00. Zastrzega się prawo wycofania sprzętu z przetargu bez podania przyczyn. ... więcej...

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania : Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku szkoły na mieszkania socjalne wraz z budynkiem gospodarczym w m. Drzeniów

Przetargi | 2008-10-08 | Publikujący: BIP - Tuplice

Urząd Gminy w Tuplicach ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice tel: 068 362 57 20 fax 068 362 57 21 e-mail gmina@tuplice.pl NIP 928-11-15-460 Tuplice, dn. 07 października 2008 r. Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres zamawiającego Urząd Gminy w Tuplicach , mający swoją siedzibę w Tuplicach przy ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice, tel: (068) 362 57 20, fax (068) 362 57 21, e-mail gmina@tuplice.pl">gmina@tuplice.pl , http://new.bazagmin.pl/bip... więcej...