Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Komunikaty zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Sekretarz Gminy Tuplice

Komunikaty | 2010-08-13 | Publikujący: BIP - Tuplice

Urząd Gminy w Tuplicach LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE SEKRETARZ GMINY TUPLICE nazwa stanowiska pracy Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana 1. JAN ŁOZIŃSKI PRZEWÓZ 2. MARIOLA KOWALSKA ŻARY 3. IWONA MAŁGORZATA PROKOP ŻARY 13.08.2010R. WÓJT GMINY TUPLICE TADEUSZ RYBAK .......................................................... /data, podpis... więcej...

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury n aterenie Gminy Tuplice w roku 2010.

Komunikaty | 2010-03-03 | Publikujący: BIP - Tuplice

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury na terenie Gminy Tuplice w roku 2010 odbytego w dniu 2 marca 2010r. Komisja konkursowa w składzie: 1. Anita Staszkowian - przewodniczący 2. Katarzyna Zarębska - członek 3. Krzysztof Szpringiel - członek rozpoczęła posiedzenie o godz. 14.00. W terminie do dnia 27 lutego wpłynęła jedna oferta: Gminny Klub Sportowy "Tupliczanka" ul. Mickiewicza 27... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury na 2010 rok.

Komunikaty | 2010-01-28 | Publikujący: BIP - Tuplice

OGŁOSZENIE O otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury. Wójt Gminy Tuplice działając na podstawie art. 11 ust 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96 poz. 873 ze zmianami) ogłasza: 1.Rodzaj zadania Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury na terenie gminy Tuplice w 2010 r. Zadanie polegać ma m.in.... więcej...

Konkurs na stanowisko: Kierownik Biura LGD - „ Grupa Łużycka”.

Komunikaty | 2009-08-18 | Publikujący: Trzebiel

Konkurs na stanowisko: Kierownik Biura LGD - „ Grupa Łużycka". Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka" ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Grupa Łużycka" Miejsce świadczenia pracy: Biuro Lokalnej Grupy Działania „ Grupa Łużycka" w Lubsku ul. Bohaterów 2 1. Wymagania konieczne: 1. Wykształcenie wyższe 2. Min. 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE 3. Biegła znajomość obsługi komputera 4. Prawo jazdy kat.... więcej...

Wyciąg z protokołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuplicach

Komunikaty | 2009-05-26 | Publikujący: BIP - Tuplice

Wyciąg z protokołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuplicach Dnia 25.05.2009r. w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Tuplicach w/w komisja w składzie: Sylwester Ksiuk – z-ca przewodniczącego Komisji Anna Medwediuk – członek Mirosława Kromp – członek Andrzej Deszczyński – członek Maria Witka – członek dokonała otwarcia złożonych w wyniku ogłoszonego przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuplicach w dniu 13.05.2009r. ofert na... więcej...

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury n aterenie Gminy Tuplice w roku 2009.

Komunikaty | 2009-03-03 | Publikujący: BIP - Tuplice

<!-- @page P --> Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury na terenie Gminy Tuplice w roku 2009 odbytego w dniu 27 lutego 2009r. Komisja konkursowa w składzie: 1. Anita Staszkowian - przewodniczący 2. Małgorzata Melech - członek 3. Krzysztof Szpringiel - członek rozpoczęła posiedzenie o godz. 14.00. W terminie do dnia 12 lutego wpłynęły dwie oferty: Gminny Klub Sportowy "Tupliczanka"... więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury na 2009 rok.

Komunikaty | 2009-01-13 | Publikujący: BIP - Tuplice

OGŁOSZENIE O otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury. Wójt Gminy Tuplice działając na podstawie art. 11 ust 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96 poz. 873 ze zmianami) ogłasza: 1.Rodzaj zadania Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury na terenie gminy Tuplice w 2009 r. Zadanie polegać ma m.in.... więcej...

Ogłoszenie o zawarciu umowy Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Tuplice w roku 2009

Komunikaty | 2009-01-06 | Publikujący: BIP - Tuplice

Urząd Gminy w Tuplicach ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice Znak sprawy: S-3410-5/08 Tuplice, dn. 06 stycznia 2009 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy numer : S.3410 - 5/2008 '' Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Tuplice w roku 2009 '' Rodzaj zamówienia – Usługi tryb zamówienia – postępowanie prowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie art. 29 -46 ustawy Pzp. Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych po nr : 359287 -2008,... więcej...

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na ternie Gminy Tuplice w roku 2009

Komunikaty | 2008-12-19 | Publikujący: BIP - Tuplice

19 grudnia 2008 r. Znak sprawy: S-3410-5/2008 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: '' Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na ternie Gminy Tuplice w roku 2009'' Uprzejmie informuję, że w dniu 19 grudnia 2008 r. o godzinie 11:00 nastąpiło otwarcie ofert na zadanie , o którym mowa powyżej. W związku z powyższym przesyłamy Państwu zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst... więcej...

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: dostawy opału węgla kamiennego oraz miału węglowego dla jednostek oświatowych z terenu gminy Tuplice

Komunikaty | 2008-12-09 | Publikujący: BIP - Tuplice

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice NIP: 928- 17-71-566 Znak sprawy: Gzeas 3410-1/08 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: '' dostawy opału węgla kamiennego oraz miału węglowego dla jednostek oświatowych z terenu gminy Tuplice'' Uprzejmie informuje, że w dniu 08 grudnia 2008 r. o godzinie 11:00 nastąpiło otwarcie ofert na zadanie o którym mowa powyżej. W związku z powyższym przesyłam Państwu zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163... więcej...

Ogłoszenie o zawarciu umowy numer S.2410-4/2008 Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku szkoły na mieszkania socjalne wraz z budynkiem gospodarczym w m. Drzeniów

Komunikaty | 2008-12-09 | Publikujący: BIP - Tuplice

<!-- @page P A:link --> Urząd Gminy w Tuplicach ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice NIP 928-11-15-460 Znak sprawy : S. 3410-4/2008 Tuplice, dn. 09.12.2008 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy numer S.2410-4/2008 '' Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku szkoły na mieszkania socjalne wraz z budynkiem gospodarczym w m. Drzeniów'' Rodzaj zamówienia – roboty rozbiórkowe i roboty budowlane tryb udzielania zamówienia – postępowanie prowadzono w trybie ; przetargu nieograniczonego na podstawie art. 29-46 ustawy Prawo... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER S.3410-2/2008 „Dowozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tuplice do Zespołu Szkół w Tuplicach w roku szkolnym 2007-2008”

Komunikaty | 2008-05-09 | Publikujący: BIP - Tuplice

URZĄD GMINY W TUPLICACH UL. MICKIEWICZA 27 68-219 TUPLICE NIP 928-11-15-460 Znak sprawy: S.3410-1/2008 Tuplice, 05 maja 2008r. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER S.3410-2/2008 „Dowozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tuplice do Zespołu Szkół w Tuplicach w roku szkolnym 2007-2008” 1) Rodzaj zamówienia – Usługi 2). Tryb udzielania zamówienia - postępowanie prowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych 3).Ogłoszenie zamieszczone zostało na portalu internetowym Urzędu Zamówień... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •