Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Komunikaty

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Udzielenie i obsługa Kredytu długoterminowego dla Gminy Tuplice w wysokości 681.000,00zł

Komunikaty | 2009-07-13 | Publikujący: BIP - Tuplice

Załączniki