Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Komunikaty

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury n aterenie Gminy Tuplice w roku 2009.

Komunikaty | 2009-03-03 | Publikujący: BIP - Tuplice

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie

na realizację zadania publicznego polegającego na

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury

na terenie Gminy Tuplice w roku 2009

 

odbytego w dniu 27 lutego 2009r.

 

 

Komisja konkursowa w składzie:

1. Anita Staszkowian - przewodniczący

2. Małgorzata Melech - członek

3. Krzysztof Szpringiel - członek

 

rozpoczęła posiedzenie o godz. 14.00.

 

W terminie do dnia 12 lutego wpłynęły dwie oferty:

  1. Gminny Klub Sportowy "Tupliczanka" ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zadaniu: "Organizacja szkolenia grupy seniorów i juniorów w piłce nożnej" w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. - wnioskowana kwota dotacji 27.000 zł.

  2. Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów, Drzeniów 22, 68-300 Lubsko – upowszechnianiu edukacji, wychowania i kultury w zadaniu: „Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych” okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. - wnioskowana kwota dotacji 11.600 zł.

 

Po otwarciu oferty komisja stwierdza, że:

 

Oferta Gminnego Klubu Sportowego "Tupliczanka" została złożona zgodnie z wymaganiami, oferta została oceniona pozytywnie, wysokość przyznanej dotacji na rok 2009 wynosi 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów została złożona zgodnie z wymaganiami, oferta została oceniona pozytywnie, wysokość przyznanej dotacji na rok 2009 wynosi 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

 

 

 

 

1. .....................................

 

2. .....................................

 

3. .....................................

 

Załączniki