Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Komunikaty

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Sekretarz Gminy Tuplice

Komunikaty | 2010-08-13 | Publikujący: BIP - Tuplice

Urząd Gminy w Tuplicach

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

SEKRETARZ GMINY TUPLICE

nazwa stanowiska pracy

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

JAN ŁOZIŃSKI

PRZEWÓZ

2.

MARIOLA KOWALSKA

ŻARY

3.

IWONA MAŁGORZATA PROKOP

ŻARY

 

 

 

 

 

13.08.2010R. WÓJT GMINY TUPLICE TADEUSZ RYBAK

..........................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/