Bazagmin.pl
 

Powiat żarski

Komunikaty

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury n aterenie Gminy Tuplice w roku 2010.

Komunikaty | 2010-03-03 | Publikujący: BIP - Tuplice

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie

na realizację zadania publicznego polegającego na

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, wychowania i kultury

na terenie Gminy Tuplice w roku 2010

 

odbytego w dniu 2 marca 2010r.

 

 

Komisja konkursowa w składzie:

1. Anita Staszkowian - przewodniczący

2. Katarzyna Zarębska - członek

3. Krzysztof Szpringiel - członek

 

rozpoczęła posiedzenie o godz. 14.00.

 

W terminie do dnia 27 lutego wpłynęła jedna oferta:

  1. Gminny Klub Sportowy "Tupliczanka" ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zadaniu: "Organizacja szkolenia grupy seniorów i juniorów w piłce nożnej" w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. - wnioskowana kwota dotacji 23.000 zł.

 

 

Po otwarciu oferty komisja stwierdza, że:

 

Oferta Gminnego Klubu Sportowego "Tupliczanka" została złożona zgodnie z wymaganiami, oferta została oceniona pozytywnie, wysokość przyznanej dotacji na rok 2010 wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

 

 

1. .....................................

 

2. .....................................

 

3. .....................................

 

 

Załączniki