Bazagmin.pl

Jednostki OSP


JEDNOSTKI OSP W ZAKLIKOWIE

 

 

Na terenie gminy Zaklików w chwili obecnej funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to następujące jednostki:
· OSP Zaklików założona w 1912 roku,
· OSP Zdziechowice założona w 1928 roku,
· OSP Baraki Stare założona w 1955 roku,
· OSP Goliszowiec założona w 1962 roku,
· OSP przy HSW FEZ w Zaklikowie założona w 1972 roku,
· OSP Karkówka założona w 1984 rok
· OSP Lipa założona w 2002 roku.
Dwie z nich zostały włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Są to OSP Zaklików (włączona w 1995 roku) i OSP Zdziechowice (włączona w 2001 roku). Siedziby tych jednostek wyposażone są w system selektywnego alarmowania. Są one też najlepiej wyposażone i w 2002 roku najwięcej wyjeżdżały do akcji ratowniczo-gaśniczych.
Według statystyki prowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli druhowie OSP Zaklików uczestniczyli w 63 akcjach a druhowie OSP Zdziechowice w 26.
Pozostałe jednostki OSP prowadzą działalność na terenie swojej miejscowości lub też zakładu pracy.
Druhowie OSP Zaklików w dniu 28 lipca 2002 roku uroczyście obchodzili 90-tą rocznicę założenia jednostki. Podczas tych uroczystości został im wręczony nowy sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo a jednostka została odznaczona medalem honorowym im. Bolesława Chomicza.

 

Obchody 90-lecia OSP Zaklików


Jak wynika z posiadanych przez tą jednostkę dokumentów, jednostka ta została założona dnia 12 czerwca 1912 roku z inicjatywy miejscowego aptekarza Władysława Słubickiego. W dokumentach archiwalnych zachowały się oryginalny projekt pierwotnego statutu, oryginalny projekt pierwotnego sztandaru z 1914 roku, oryginalny akt poświęcenia i przekazania straży pierwszego sztandaru, który z niewielkimi przeróbkami zachował się do dnia dzisiejszego.
Obecnie jednostka ta dysponuje trzema wozami bojowymi:
- Star 200 - GBAM,
- Star 266 - GBAM,
- Lublin 2 - GLM z przeznaczeniem do ratownictwa drogowo - medycznego.
Ponadto jednostka ta wyposażona jest w nożyco rozpierak hydrauliczny - LUKAS, agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym, 2 piły spalinowe do drewna, piłę spalinową do betonu i stali, apteczkę ratowniczą z podstawowym wyposażeniem niezbędnym do ratownictwa drogowego, pompę pływakową, pompę szlamową otrzymaną po powodzi w 2001 roku w formie darowizny od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, myjkę ciśnieniową „Karcher", aparat oddechowy oraz inny drobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Drugą co do stanu wyposażenia jest jednostka OSP Zdziechowice.
Na swoim wyposażeniu posiada ona dwa wozy bojowe:
- Star 244 - GBAM,
- Żuk - GLM.
Dodatkowym oprócz podstawowego wyposażenia sprzętem ratowniczym jakim dysponuje ta jednostka są pompa pływakowa i piła spalinowa do drewna.
W roku bieżącym jednostka ta obchodzić będzie 75 lecie swojego powstania. Z tej też okazji przewidywane jest wręczenie druhom tej jednostki ufundowanego przez miejscowe społeczeństwo sztandaru.

 

Przekazanie nowego sztandaru

 

Przekazanie pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnejw Zdziechowicach

27 maja 2007 roku dokonano przekazania samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowicach. Całkowity koszt zakupu samochodu lekkiego Gazela 4x4 służącego do działań chemiczno-ekologicznych wynosił 75 000 zł. Poniesione nakłady zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 18 000 zł, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 37 000 zł.