Bazagmin.pl

Warto zobaczyć

TO WARTO ZOBACZYĆ

1. Kościół modrzewiowy p.w. Św. Anny z ok. 1580 r. w Zaklikowie.
2. Kościół parafialny w Zaklikowie p.w. Św. Trójcy z 1608 r.
3. Nieliczne drewniane domy miejskie z XVIII i XIX wieku.
4. Zespół dworski murowany z początku XX wieku, obecnie własność Domu Pomocy Społecznej „Caritas" w Irenie.

5. Kapliczki przydrożne w Zaklikowie oraz kapliczka Św. Antoniego w Antoniówce.
6. Zabytkowe cmentarze: katolicki i żydowski w Zaklikowie.

 

Kościół modrzewiowy p.w. Św. Anny w Zaklikowie  

 

Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Zaklikowie  

 

Fragment starej zabudowy Zaklikowa

 

 

Kapliczka Św. Antoniego w Antoniówce

 

Fragment starego cmentarza katolickiego w Zaklikowie

 

 

 

CMENTARZE I MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

 

- mogiła zbiorowa (9 zabitych) ofiar pacyfikacji z września 1942 r. w Kruszynie,
- mogiła zbiorowa (10 zabitych) ofiar pacyfikacji z września 1942 r. w Goliszowcu
- mogiła zbiorowa (14 zabitych) ofiar pacyfikacji z września 1943 r. w Janikach
- 30 mogił zbiorowych (176 zabitych) ofiar pacyfikacji z 2 lutego 1944 r. w Łążku Zaklikowskim
- cmentarz wojskowy w Irenie - 16 indywidualnych mogił żołnierzy WP z okresu wojny z Rosją Radziecką w 1920 r.
- cmentarz parafialny w Zaklikowie - pod głazem narzutowym mogiła prawdopodobnie żołnierza z czasów I wojny światowej.