Bazagmin.pl

Pomnik przyrody

POMNIKI PRZYRODY

 

LIPA - dąb szypułkowy (nad brzegiem stawu, w pobliżu osady leśnej), jesiony wyniosłe (w pobliżu linii oddz.; przy drodze asfaltowej z Lipy do Gielni, w pobliżu osady leśnej)

 

ANTONIÓWKA - modrzewie europejskie, dęby szypułkowe, świerk pospolity, sosna pospolita (wokół kapliczki św. Antoniego)

 

ZDZIECHOWICE - ANTONIÓWKA - lipy drobnolistne, dęby szypułkowe (przy drodze z Zaklikowa do Antoniówki, w pobliżu opuszczonych zabudowań)

 

IRENA - klon pospolity, dęby szypułkowe (park podworski - Dom Pomocy Społecznej)

 

Starodrzew w Irenie


ZDZIECHOWICE - lipy drobnolistne (w pobliżu dawnego magazynu, na terenie należącym niegdyś do Zakładu Usług Mechanicznych)

 

ŁYSAKÓW - modrzew europejski, lipa drobnolistna, jesion wyniosły (park podworski)

 

JANIKI - dąb szypułkowy (płd. strona osady, przy drodze gruntowej ze Świdrów i Lipy)

 

KARKÓWKA - lipa drobnolistna ( naprzeciw przystanku PKS )

 

REZERWAT „ŁĘKA" - o powierzchni 480 ha, położony na terenie gminy Zaklików, stanowi najcenniejszy fragment rozległego krajobrazu leśnego Lasów Lipskich i Janowskich. Zachowały się tutaj drzewostany o bogatym składzie gatunkowym i naturalnym charakterze. Występuje tutaj wiele rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny, unikalnych zbiorowisk roślinnych i zwierząt.