Bazagmin.pl

Położenie geograficzne

 

Dorzecze rzeki Sanny

 

 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE GMINY ZAKLIKÓW

 

Gmina Zaklików jest najbardziej wysuniętą na północ gminą powiatu stalowowolskiego, województwa podkarpackiego. Jest ona jedną z największych obszarowo gmin województwa.
Powierzchnia gminy wynosi:
- ogółem - 20 215 ha
w tym:
- użytki rolne - 4 923 ha, co daje 24,35 % powierzchni gminy,
- lasy - 13 484 ha, tj. 66,70 % powierzchni gminy,
- wody - 464 ha, tj. 2,30 % powierzchni gminy.

Na terenie gminy występuje spore zróżnicowanie klas bonitacyjnych. W północnej części gminy obejmującej miejscowości: Karkówka, Zdziechowice I, Józefów, Zdziechowice II i północną część wsi Baraki Stare występują przeważnie grunty klasy III. W południowej części gminy obejmującej wsie Baraki Nowe, Gielnię, Goliszowiec, Irenę, Kolonię Łysaków, Lipę, Łążek Zaklikowski i Zaklików występują najsłabsze grunty klasy V i VI.

Lasy i grunty zadrzewione zajmujące przeszło 66,7 % powierzchni stanowią bogactwo gminy. Są one bogactwem pod zarówno pod względem gospodarczym, krajobrazowym i zdrowotnym. Stanowią one dodatkowe źródło dochodów miejscowego społeczeństwa poprzez nie tylko pozyskiwanie drewna lecz również stwarzają możliwości dla zbieraczy runa leśnego lub też myśliwych.

 

Zalew w Zaklikowie


Wody występujące na terenie naszej gminy to w większej części stawy hodowlane, które są zlokalizowane w miejscowościach: Antoniówka, Łysaków, Zaklików, Gielnia i Lipa.
Pozostałe wody to płynące przez naszą gminę rzeczki Sanna, Karasiówka, Złodziejka, Jodłówka i Łukawica. Położenie Gminy Zaklików na pograniczu krain geograficznych - Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Lubelskiej w kompleksie sosnowych Lasów Lipskich i Janowskich oraz na granicy województw podkarpackiego i lubelskiego wpływa na wzrost atrakcyjności turystyczno - wypoczynkowej. Różnorodność naturalnych ekosystemów wodno - leśnych (występowanie licznych gatunków roślin i zwierząt - w tym też znajdujących się pod ścisłą ochroną) stanowi raj dla przyrodników, myśliwych, wędkarzy i amatorów runa leśnego.