Bazagmin.pl

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie

Ul. Strażacka 4

37-470 Zaklików

Tel.fax. 015 8738402

e-mail gokzak@wp.pl

 

 

Jak powstał Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie:

Życie kulturalne w gminie Zaklików od 1971 roku koncenentrowało się wokół szkół podstawowych. Osoby które były przewodnikami ruchu kulturalnego to p. Adam Sapiński- założyciel Szkoły Podstawowej w Zaklikowie, nauczyciel, dyrygent chóru szkolnego oraz p. Zygmunt Kozak- polonista z Liceum Ogólnokształcącego w Zaklikowie, założyciel szkolnego zespołu teatralnego. Ponadto istniał amatorski ruch życia kulturalnego, skupiający miejscową młódzież, spontanicznie gromadzacą się w prywatnych mieszkaniach. Nauczycielką, która wywarła wielki wpływ na kulturę regionu była p. Anna Nagórska- wybitna poetka, humanistka, po studiach w Sorbonie  Paryskiej, charyzmatyczna nauczycielka i wychowawczyni młodego pokolenia w okresie II Rzeczypospolitej  i w czasie II wojny swiatowej, a później inicjatorka akcji oświatowych , dzięki czemu wielu młodych ludzi zdobyło rzetelne wykształcenie.

W 1971 roku podjęto inicjatywę budowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury, dzięki staraniom Ochotniczej Straży Pożarnej, Dyrekcji Filii Huty Stalowa Wola, oraz mieszkańców, którzy w czynie społecznym budowali Dom Kultury. Przewodniczącym komitetu budowy był p. Teofil Stryjecki. Przy Domu Kultury pobudowane zostały obszerne pomieszczenia dla miejscowej OSP. W 1975 r. zakończono budowę Domu Kultury, który jak na owe czasy był budynkiem nowoczesnym i spełniał oczekiwania lokalnej społeczności. W skład budynku wchodziły sale ćwiczeniowe, sala widowiskowa, pomieszczenia na bibliotekę. Od tego momentu cała działalność kulturalna została skupiona w tym budynku.

Instytucją zarządzało od tego momentu siedem osób, które pełniły funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, były to Majewski Zygmunt, Małkowska Wiesława, Nadrowska Jagoda, Żurawicz Anna, Polkowska Małgorzata, Guzek Anna, Turek Tomasz. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi także Gminna Biblioteka Publiczna, która ma za zadanie promocję czytelnictwa na terenie gminy. Terenem działalności instytucji jest gmina Zaklików, jednakże w 2001 roku uchwałą Rady Gminy tworzy się filię Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie w miejscowosci Lipa. W 1995 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaklikowie powstaje Muzeum Ziemi Zaklikowskiej, w którym to umieszczane są eksponaty pochodzące z Zaklikowa i okolic. Początkowo w instytucji pracuje niewielka liczba pracowników jednakże z biegiem czasu liczba animatorów kultury stale się zwiększa.
 

 Charakterystyka działalności instytucji

                 Działalność instytucji w latach 1975-1990 oparta była na dorobku społeczno-kulturalnym amatorskiego ruchu artystycznego działającego głównie przy szkołach. Były to m.in. zespoły teatralne " Teatr Poezji", zespół mandolinistów, orkiestra dęta działajaca przy zakładzie Huty Stalowa Wola, Koło Gospodyń Wiejskich i zespół obrzędowy z Łysakowa, koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, taneczne. Organizowano wiele konkursów m.in. szydełkowania, gotowania. Był to okres, w którym powstanie takiej instytucji, której głównym zadaniem było propagowanie kultury, szeroko rozumianej, było trafną decyzją lokalnych władz. Jest to najświetniejszy okres Gminnego Ośrodka Kultury, który organizował wiele przedsięwzięć kulturalnych stojacych na wysokim poziomie. Zaklików często był wymieniany nie tylko ze względu na wiele walorów turystycznych jako miejsce godne uwagi, ale także ze względów aktywizacji kulturalno-społecznej jako jeden ze wzorów dla tego typu miejscowości. Nadmienić tutaj trzeba, iż już w 1963 roku w Zaklikowie wystawiono " Balladynę" Słowackiego które to przedstawienie zrobiło ogromną furorę jak na owe czasy. Przez kolejne lata działalność formy zajęć jak i polityka kulturalna instytucji zmieniały się wraz z dyrektorami placówki. Obecnie Dyrektorem jest p. Tomasz Turek.

Podstawowym celem statutowym Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokającej potrzeby kulturalne i czytelnicze mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Zajęcia organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury

Teatrzyk dziecięcy "Cocolino" p. A. Grzyb

Teatr młodzieżowy " Verbum" p. A Grzyb

Koło Młodego Reportera p. T. Turek

Zajęcia rekreacyjne Lipa/Zaklików p. I. Kapica

Zajęcia plastyczne p. E. Szwedo

Klub seniora " Wrzos" p. A. Grzyb

" Kameleon"- taneczne Lipa/ Zaklików

zespół muzyczny "Zakaz" p. T. Turek

studio wokalne " RTM" p. T. Turek

klub gier i bitew " BREE" p. E. Szwedo

 

 

Klub seniora " Złota jesień"

Działa od  1996 roku. W każdą środę spotykają się ludzie w starszym wieku, którzy czują się młodo i chcą miło i wesoło spędzić chociaż parę godzin razem.

Przy ciastkach i herbatce wspominają dawne " dobre" czasy, tryskając humorem a zwłaszcza dużo śpiewają i ani im w głowie wracać do domu. Jest też przy wyjątkowych okazjach - jak - imieniny- lampka dobrego wina.

W porze letniej organizowane są "wypady" w plener na grzybobrania połączone z ogniskiem czy wyjazdy do kina czy teatru. 

Do śpiewu przygrywa na akordeonie niezastąpiony p. Jurek Sapalski a całe towarzystwo zabawia swoimi dowcipami i pięknym śpiewem p. Władysław Golecki.

Wszyskich którzy mimo swojego wieku czują się ciągle młodo  i kochają śpiew zapraszamy na nasze spotkania.

Teatrzyk dziecięcy „Coccolino”

Działa od 2006 roku. Grupa liczy 15 osób. Uczestnikami zajęć są dzieci z klas I-IV Szkoły Podstawowej w Zaklikowie. W tym okresie zrealizowaliśmy dwa przedstawienia teatralne tj. " Na jagody" wg. M Konopnickiej, " Ananasy z naszej klasy" oraz przedstawienie bożonarodzeniowe " Do szopy hej pasterze".

Teraz nasza grupa pracuje nad realizacją dwóch przedstawień - " Kot w butach  oraz " " O żabkach i żuczku". Spotykamy się w każdy piątek tygodnia. Zapraszamy chętne dzieci zainteresowane zabawą w teatr, rozwijaniem zdolności aktorskich oraz poprawą dykcji. Zajęcia prowadzi p. A. Grzyb

 Kółko plastyczne rozpoczęło swą działalność w 1994 roku, prowadzone jest przez p. E. Szwedo.

Do 2005 roku zajęcia plastyczne prowadzone były nie tylko w GOK w Zaklikowie, ale również w Szkole Podstawowej w Lipie, później przeniesione do filii GOK w Lipie.

Warsztaty kształtują osobowość dzieci i młodzieży, przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz do życia społecznego.

Kółko plastyczne ma na celu ujawnienie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wdrażanie do kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy tych zajęć poznają różne techniki plastyczne: malują, szkicują, rysują, wyklejają, wszystko pod okiem pani instruktor.

Ogółem na zajęcia uczęszcza około 60 osób, w wieku od 7 lat do klas gimnazjalnych. Podczas zajęć, które mają forme zabawy, dzieci i młodzież świetnie się bawią i uczą.

Tych technik nie poznają w szkole.Bardzo często używane są do malowania  pastele suche, olejne a także farby akrylowe.

Od 2007 roku zajęcia plastyczne prowadzone są także  w Szkole Podstawowej w Zdziechowicach.

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie aktywizuje lokalną społeczność poprzez organizacje różnego rodzaju kursów szkoleniowych, pokazów edukacyjnych. Organizacja zajęć ruchowych: taneczne, gimnastyczne, turnieje piłki nożnej, ping - pong w znaczny sposób wpływa na aktywizację fizyczną – ruchową, a przede wszystkim aktywację grupy kobiet z naszej gminy. Ponadto organizowane są imprezy plenerowe podczas, których aktywizujemy zarówno młodzież jak i starsze osoby jest to aktywizacja społeczeństwa. Należy tutaj wymienić takie imprezy jak: ,,Sobótkowy Rynek” – piknik folklorystyczny,
,,Dni nad Sanną” – piknik kulturalny.

Jedną z wielu form pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie jest organizowanie wystaw: fotograficznych , plastycznych , oraz rękodzieła artystycznego. Autorami wystaw są zarówno dzieci uczęszczające na kółko plastyczne jak i artyści amatorzy z naszej gminy. Instytucja współpracuje z wieloma innymi z terenu gminy tj. GOPS, Placówki edukacyjne, Komisją do spraw rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii.Na zakończenie dołączam filmik jako prezentację z imprez organizowanych przez moją instytucję.

 

www. zaklikowgok.republika.pl