Bazagmin.pl

ZPORR

 

zporr.jpg unia.jpg

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie

i w Lipie etap III część 3

Projekt nr Z/2.18/III/3.1/3/05

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt projektu wynosi 1 883 200,34 zł

Umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą “ Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaklikowie i w Lipie etap III część 3”została podpisana pomiędzy Wójtem Gminy Zaklików, a Wojewodą Podkarpackim w dniu 15.12.2008 r. Wniosek o płatność został złożony przez Gminę Zaklików w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 31.12.2008 r. Całkowity koszt projektu wyniósł 1 883 200,34 zł w tym wydatki kwalifikowane - 1 732 037,92 zł. Podpisana umowa przewiduje zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 866 018,96 zł. Środki te będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowy projekt został zrealizowany w latach 2005-2007. Wydatki kwalifikowane obejmowały wykonanie sieci grawitacyjno-tłocznej, wybudowanie przepompowni ścieków oraz obsługę geodezyjną. W ramach projektu wybudowana została kanalizacja sanitarna w miejscowościach Zaklików i Lipa. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie sieci grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 14,22 km oraz budowę 3 przepompowni ścieków. Roboty budowlane prowadzone były przez firmy wybrane w ramach procedur przetargowych, stosowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W roku 2005 prace prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Jusgaz Radosław Szlichta z Koprzywnicy, w roku 2006 Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont sp. z o.o. z Łańcuta, a w roku 2007 firmę Petrobud sp. z o.o. z Wierzchowisk Drugich. Otrzymane środki zostaną wykorzystane na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w naszej gminie

Wójt Gminy Zaklików

Ryszard Polański