Bazagmin.pl
 

Informacje o gminie

NAZWA:
Wiśniewo
KOD:
06-521
KONTAKT:
023 655 70 54
023 655 70 24
023 655 70 25
023 655 72 27
NIP:
569-15-50-124
BUDŻET:
0,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
0 %
OBSZAR:
99 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
5 218 mieszkańców
WóJT:
Zbigniew Kleniewski
(23) 655 70 24
SEKRETARZ GMINY:
Jacek Wiącek
(23) 655 70 25
SKARBNIK GMINY:
Małgorzata Drążek
(23) 655 70 25

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej