Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

odpowiedź na zapytanie

Stelaże krzeseł i stolików z regulacją muszą być wykonane z rury okrągłej o przekroju fi co najmniej 25 mm.... więcej...

zapotrzebowanie na stoliki i krzesła uczniowskie

Centrum Usług Wspólnych w Tczewie, zgłasza zaporzebowanie na stoliki i krzesła do szkół wg wykazu w załączniku nr 1. Termin składania ofert do dnia 07.07.2017r do godz. 10.00 na adres e-mail am oziak@cuw.tczew.pl lub do sekretariatu CUW w Tczewie, ul. Kołłątaja 9.... więcej...

Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie

Centrum Usług Wspólnych w Tczewie zgłasza zapotrzebowanie na wykonanie remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie. Zakres robót - w załączniku nr 1 do ogłoszenia Termin składania ofert do 07.07.2017r do godz. 11.00 na adres email: am oziak@cuw.tczew.pl lub bezpośrednio w sekretariacie CUW przy ul. Kołłataja 9 w Tczewie... więcej...

remont posadzki w sali lekcyjnej, w Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie

Centrum usług wspólnych zgłasza zapotrzebowanie na wykonanie remontu posadzki w Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do ogłoszenia... więcej...

usługa sprzątania

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, ul. M. Konopnickiej 11, zleci usługę sprzątania szkoły w okresie od 01.08.2017r do dnia 31.07.2018r Zakres sprzątanych powierzchni w szkole i koniecznych do tego środków czystości został zawarty w załączniku do ogłoszenia. Termin złozenia oferty do dnia 09.06.2017r do godziny 14.00... więcej...

naprawa platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie ul. Gdańska 2 zleci wykonanie naprawy platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych. Specyfikacja techniczna dźwigu znajduje się w załączniku do ogłoszenia. W ofercie proszę przedstawić kosztorys i termin gwarancji. Termin składania ofert do 31.05.2017r. Termin realizacji zlecenia do 30.06.2017r.... więcej...

Dostawa i montaż tablicy świetlnej na sali gimnastycznej Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie

Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie zleci dostawę i montaż tablicy świetlnej na sali gimnastycznej. Wymagania dotyczące tablicy: 1. Tablica uniwersalna do obsługi wszystkich dyscyplin sportowych, ze wskazaniem danych technicznych i okresu gwarancji 2. Sterowanie za pomocą pilota 3. Funkcja zegara czasu rzeczywistego 4. Liczniki kar dla każdej ze stron 5. Do a widoczność z różnych miejsc sali ( wymiary sali 40m x 25m) Zakres prac: 1. Dostawa, montaż i szkolenie dot. obsługi tablicy 2. demontaż i utylizacja poprzednie tablicy 3. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Termin składania... więcej...