Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

usługa sprzątania

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, ul. M. Konopnickiej 11, zleci usługę sprzątania szkoły w okresie od 01.08.2017r do dnia 31.07.2018r Zakres sprzątanych powierzchni w szkole i koniecznych do tego środków czystości został zawarty w załączniku do ogłoszenia. Termin złozenia oferty do dnia 09.06.2017r do godziny 14.00... więcej...

naprawa platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie ul. Gdańska 2 zleci wykonanie naprawy platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych. Specyfikacja techniczna dźwigu znajduje się w załączniku do ogłoszenia. W ofercie proszę przedstawić kosztorys i termin gwarancji. Termin składania ofert do 31.05.2017r. Termin realizacji zlecenia do 30.06.2017r.... więcej...

Dostawa i montaż tablicy świetlnej na sali gimnastycznej Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie

Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie zleci dostawę i montaż tablicy świetlnej na sali gimnastycznej. Wymagania dotyczące tablicy: 1. Tablica uniwersalna do obsługi wszystkich dyscyplin sportowych, ze wskazaniem danych technicznych i okresu gwarancji 2. Sterowanie za pomocą pilota 3. Funkcja zegara czasu rzeczywistego 4. Liczniki kar dla każdej ze stron 5. Do a widoczność z różnych miejsc sali ( wymiary sali 40m x 25m) Zakres prac: 1. Dostawa, montaż i szkolenie dot. obsługi tablicy 2. demontaż i utylizacja poprzednie tablicy 3. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Termin składania... więcej...

remont posadzki sali lekcyjnej

Centrum Usług Wspólnych w Tczewie zleci remont posadzki w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie ul. Topolowa 12 o powierzchni 60 m2. Zakres prac: usunięcie płytek PCV wraz z utylizacją odpadów, wylewka samopoziomująca, położenie wykładziny obiektowej ( typu tarkiett ). Oferty proszę składać do dnia 24.02.2017r w sekretariacie CUW Tczew, ul. Kołłataj 9 lu na adres e-mail: am oziak@cuw.tczew.pl... więcej...