Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Koszęcin

Oferty inwestycyjne | 27 maja 2009 06:31 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Urząd Gminy w Koszęcinie informuje, iż wykonawcy mogą składać oferty na modernizację systemów grzewczych w ramach realizacji I etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Koszęcin". Wzór "Oferty wykonawcy" do po ania w załączniku. Więcej informacji na stronie www.koszecin.pl... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przeatrgowym

Oferty inwestycyjne | 08 maja 2009 08:54 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański, 28.04.2009 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ) Wójt Gminy Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Starogard Gdański przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 1. Księga Wieczysta 34388 2. Wykaz nieruchomości Nr działki Powierzchnia w ha cena wywoławcza działki w zł 65/80 1,4084 156.755,00 Do ceny wynegocjowanej należy doliczyć... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty inwestycyjne | 04 maja 2009 15:03 | Publikujący: Gmina Ciasna

R GK.GG.72241-5/09 Ciasna, dnia 30.04.2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową, niezabudowaną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Dzielnej, przy drodze szutrowej ul. Wiejskiej, oznaczoną geodezyjnie jako działka 376/38 o pow. 0,1551 ha, zapisaną w KW WL 70 Dzielna, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność gminy Ciasna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dzielna w gminie... więcej...

Konkurs ofert na dostawę zamiatarki

Oferty inwestycyjne | 10 kwietnia 2009 10:56 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Zgodnie z załącznikiem... więcej...