Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty inwestycyjne | 11 lipca 2008 08:39 | Publikujący: Gmina Ciasna

Ciasna, dnia 03.07.2008 r. R GK.GG.72241-5/08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową stanowiącą działkę rolną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Dzielnej, oznaczoną geodezyjnie jako działka 256/83 o pow. 0,7660 ha, zapisaną w KW 786, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność gminy Ciasna. Nieruchomość ma kształt równomierny zbliżony do trapezu, znajduje się w niewielki obniżeniu terenu. Granicę wschodnią i południową działki... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym

Oferty inwestycyjne | 27 czerwca 2008 10:20 | Publikujący: Gmina Ciasna

Ciasna, dnia 20.06.2008r. R GK. GG. 72243-2/08 WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową znajdującą się w Panoszowie, oznaczoną geodezyjnie jako działka 437/141, k. m. 3, obręb Panoszów o pow. 15,0229 ha, zapisaną w KW nr 34197, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność Gminy Ciasna. Częścią składową nieruchomości jest rozpoznane złoże iłów kajprowych. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna, który... więcej...

Działka komunalna położona w m. Pawłowo o powierzchni 1,11 ha

Oferty inwestycyjne | 10 czerwca 2008 14:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Działka komunalna położona w m. Pawłowo o powierzchni 1,11 ha. Grunt w użytkowaniu wieczystm gminy, budynki i budowle stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Przeznaczenie w planie zagospodarowania: 4 p, u (teren obiektów i urządzeń produkcji, składów i magazynów). Lokalizacja: bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 616, Ciechanów - Mława, w odległości ok 6 km od Ciechanowa.... więcej...

UCHWAŁA XXXII / 285 / 06 RADY GMINY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 26 października 2006 roku

Oferty inwestycyjne | 30 października 2006 00:36 | Publikujący: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

w sprawie: pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją ( Dz. U. Nr 142, poz.1017) uchwala się , co następuje: § 1 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i budowle... więcej...