Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Sieraków Śl. ul. Lubliniecka

Oferty inwestycyjne | 10 października 2008 12:22 | Publikujący: Gmina Ciasna

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy Ciasna, położoną w Sierakowie Śląskim przy ul. Lublinieckiej na terenie dawnej bazy produkcyjno usługowej SKR, obejmującą działkę oznaczoną geodezyjnie jako 604/153 na mapie 8 Sieraków o pow. 551 m². Nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr CZ1L/00043658/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność gminy Ciasna. ..... ciąg dalszy - załącznik... więcej...

Zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

Oferty inwestycyjne | 23 września 2008 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zarządzenie Nr GPK 58/2008 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 17 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych we wsi Zduny o ęb Szpęgawsk na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: §... więcej...

Strefa Przemysłowa

Na terenie sołectwa Świerklany Górne przy ul.Przemysłowej znajduje się obszar Strefy Przemysłowej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy oznaczony jest symbolami: C82P, UR, U1, KS (tereny przemysłu, usług rzemiosła, usług innych, stacji paliw). Na tym terenie mogą być realizowane przedsięwzięcia gospodarcze z zakresu drobnego przemysłu, rzemiosła produkcyjnego i usługowego lub inne, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy. Aktualnie na strefie przemysłowej ma swoje siedziby kilka zakładów przemysłowych o różnym zakresie... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty inwestycyjne | 14 sierpnia 2008 16:39 | Publikujący: Gmina Ciasna

R GK.GG. 7145-11/08 Ciasna, dnia 07.08.2008 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Ciasnej przy ulicy Do odzieńskiej 4/1, stanowiącą własność gminy Ciasna, oznaczoną geodezyjnie jako działka 306/58 z k.m. 6 Jeżowa o pow. 0,0304 ha, zapisaną w KW 48651, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość jest zabudowana niepodpiwniczonym, parterowym budynkiem mieszkalnym... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty inwestycyjne | 11 lipca 2008 08:39 | Publikujący: Gmina Ciasna

Ciasna, dnia 03.07.2008 r. R GK.GG.72241-5/08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową stanowiącą działkę rolną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Dzielnej, oznaczoną geodezyjnie jako działka 256/83 o pow. 0,7660 ha, zapisaną w KW 786, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność gminy Ciasna. Nieruchomość ma kształt równomierny zbliżony do trapezu, znajduje się w niewielki obniżeniu terenu. Granicę wschodnią i południową działki... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym

Oferty inwestycyjne | 27 czerwca 2008 10:20 | Publikujący: Gmina Ciasna

Ciasna, dnia 20.06.2008r. R GK. GG. 72243-2/08 WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową znajdującą się w Panoszowie, oznaczoną geodezyjnie jako działka 437/141, k. m. 3, o ęb Panoszów o pow. 15,0229 ha, zapisaną w KW nr 34197, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność Gminy Ciasna. Częścią składową nieruchomości jest rozpoznane złoże iłów kajprowych. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna, który... więcej...

Działka komunalna położona w m. Pawłowo o powierzchni 1,11 ha

Oferty inwestycyjne | 10 czerwca 2008 14:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Działka komunalna położona w m. Pawłowo o powierzchni 1,11 ha. Grunt w użytkowaniu wieczystm gminy, budynki i budowle stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Przeznaczenie w planie zagospodarowania: 4 p, u (teren obiektów i urządzeń produkcji, składów i magazynów). Lokalizacja: bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 616, Ciechanów - Mława, w odległości ok 6 km od Ciechanowa.... więcej...

UCHWAŁA XXXII / 285 / 06 RADY GMINY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 26 października 2006 roku

Oferty inwestycyjne | 30 października 2006 00:36 | Publikujący: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

w sprawie: pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją ( Dz. U. Nr 142, poz.1017) uchwala się , co następuje: § 1 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i budowle... więcej...