Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Nadzór inwestorski

Oferty inwestycyjne | 17 lutego 2009 14:31 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Koszęcin 13.01.2009 r. Nr.GK/7024/1A/2009 r. Gmina Koszęcin zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej w ulicy Miodowej w Koszecinie. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „ Budowa sieci wodociągowej w ulicy Miodowej w Koszecinie oraz sięgaczach dojazdowych od ulicy Miodowej. Zakres do wykonania objęty nadzorem: 1. Sieć wodociagowa PCV D -110 o długości 346,8 mb 2. Sieć wodociagowa PCV D - 90 o długości 206,7 mb 3. 1 szt przyłącza PE D 50 o długości 54,40 mb 4.... więcej...

Oferty Inwestycyjne

Oferty inwestycyjne | 16 stycznia 2009 10:14 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Oferty Inwestycyjne Miasta Giżycka zobacz ofertę inwestycyjną...... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Panoszów ul. Tysiąclecia 2

Oferty inwestycyjne | 10 października 2008 12:27 | Publikujący: Gmina Ciasna

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Panoszowie przy ulicy Tysiąclecia 2, stanowiącą własność gminy Ciasna, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 353/44 o pow. 0,4590 ha i nr 46 o pow. 0,2940 ha, z k.m. 3 Panoszów, zapisaną w KW CZ1L/00012179/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. ..... ciąg dalszy - załącznik... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Sieraków Śl. ul. Lubliniecka

Oferty inwestycyjne | 10 października 2008 12:22 | Publikujący: Gmina Ciasna

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy Ciasna, położoną w Sierakowie Śląskim przy ul. Lublinieckiej na terenie dawnej bazy produkcyjno usługowej SKR, obejmującą działkę oznaczoną geodezyjnie jako 604/153 na mapie 8 Sieraków o pow. 551 m². Nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr CZ1L/00043658/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność gminy Ciasna. ..... ciąg dalszy - załącznik... więcej...

Zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

Oferty inwestycyjne | 23 września 2008 14:21 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zarządzenie Nr GPK 58/2008 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 17 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych we wsi Zduny obręb Szpęgawsk na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: §... więcej...

Strefa Przemysłowa

Na terenie sołectwa Świerklany Górne przy ul.Przemysłowej znajduje się obszar Strefy Przemysłowej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy oznaczony jest symbolami: C82P, UR, U1, KS (tereny przemysłu, usług rzemiosła, usług innych, stacji paliw). Na tym terenie mogą być realizowane przedsięwzięcia gospodarcze z zakresu drobnego przemysłu, rzemiosła produkcyjnego i usługowego lub inne, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy. Aktualnie na strefie przemysłowej ma swoje siedziby kilka zakładów przemysłowych o różnym zakresie... więcej...