Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare

Oferty inwestycyjne | 13 kwietnia 2018 13:29 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotemzamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży PożarnejMalanowo Stare. Pojazd zabudowany – zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Szczegółowyopis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Szczegółowyopis przedmiotu zamówienia. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 23.04.2018 roku do godziny 09:30. Oferty zostaną... więcej...

Sprzedaż pojemników na odpady

Oferty inwestycyjne | 07 lutego 2018 10:06 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

zgodnie z załącznikiem... więcej...