Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

„Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Koszęcinie”

Oferty inwestycyjne | 21 sierpnia 2018 10:00 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Zgodnie z załącznikami... więcej...

„Budowa i przebudowa chodnika w miejscowości Strzebiń”

Oferty inwestycyjne | 21 sierpnia 2018 09:57 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Zgodnie z załącznikami... więcej...

„Utworzenie placu zabaw na Podlesiu w Sadowie”

Oferty inwestycyjne | 13 sierpnia 2018 12:51 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Zgodnie z załącznikami... więcej...

„Budowa i przebudowa chodnika w miejscowości Strzebiń”

Oferty inwestycyjne | 13 sierpnia 2018 12:47 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Zgodnie z załącznikami... więcej...

„Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Koszęcinie”

Oferty inwestycyjne | 13 sierpnia 2018 12:26 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Zgodnie z załącznikami... więcej...

Oferty inwestycyjne- zakładka: platforma zakupowa

Od dnia 12.06.2018r. wszystkie zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane poniżej 30.000 euro, przeprowadzane przez Centrum Usług Wspólnych znajduja się na platformie zakupowej, której zakładka znajduje się na stronie internetowej: cuw.tczew.pl... więcej...

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Malanowo Stare

Oferty inwestycyjne | 13 kwietnia 2018 13:29 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Przedmiotemzamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży PożarnejMalanowo Stare. Pojazd zabudowany – zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Szczegółowyopis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Szczegółowyopis przedmiotu zamówienia. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 23.04.2018 roku do godziny 09:30. Oferty zostaną... więcej...