Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

„Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Koszęcin wraz z bieżącą kompleksową konserwacją urządzeń, wymianą piasku oraz wykonaniem corocznego przeglądu stanu technicznego”

Oferty inwestycyjne | 20 stycznia 2020 13:26 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Zgodnie z załącznikami Informacja dla Oferentów: osobą do kontaktów jest Pan Artur Wojtasik (34) 3576-100, w. 132... więcej...

„DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO DO NAPRAWY DRÓG GMINNYCH GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY KOSZĘCIN W 2020 R.”

Oferty inwestycyjne | 20 stycznia 2020 13:20 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Zgodnie z załącznikami Informacja dla Oferentów: osobą do kontaktów jest Pan Artur Wojtasik (34) 3576-100, w. 132... więcej...