Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Przetargi | 05 grudnia 2019 16:15 | Publikujący: Gmina Dmosin

Ogłoszenie w BZP nr 633047-N-2019 z dnia 2019-12-05 r. Gmina Dmosin: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.64.2019 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Przetargi | 05 grudnia 2019 15:12 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Zapytanie ofertowe na zadanie prowadzone w trybie rozpozniania cenowego pn:Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Termin składania ofert: 12.12.2019 r. godz. 11:30 ... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.45.2019 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Przetargi | 05 grudnia 2019 14:49 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy i Miasta Nisko, w Części nr 1 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko - Osiedle nr 1 i 2 (Centrum). i Części nr 2 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko – Osiedle nr 3, 4, 7, 8 i 9 (Barce, Malce, Moskale, PGO, Tysiąclecia). ... więcej...

Dostawa paliw dla Gminy Kowale Oleckie w roku 2020

Przetargi | 05 grudnia 2019 13:59 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/12/05 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/12/13 ... więcej...

Informacja z otwarcia ofert dot.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew

Przetargi | 05 grudnia 2019 13:30 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Zp.271.5.2019 Złoczew, dn. 05.12.2019 r. Informacja z otwarcia ofert dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zp.271.5.2019. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 627167-N-2019 z dnia 2019-11-25 r. oraz numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 0/21 położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku.

Przetargi | 05 grudnia 2019 12:18 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dą owskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo – handlowej (bez możliwości prowadzenia handlu alkoholem i artykułami spożywczymi) Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Giżycku przy... więcej...

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

Przetargi | 05 grudnia 2019 11:55 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, z ojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiarach: 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem – 38 sztuk. Cena 1 szt. – 150,00 zł netto. 2. Trylinka betonowa, z ojona (używana – rok produkcji 1974), o wymiarach: 35 cm x 35 cm, w ilości – 700 szt. Cena 1 szt. – 3,00 zł netto. 3. Sprzedaż płyt nastąpi w ilościach: po 19 sztuk, cena wywoławcza 2850,00... więcej...