Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta w Kobyłce oraz jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka

Przetargi | 21 stycznia 2020 15:43 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.1.2020 Aktualny termin składania ofert: 29 stycznia 2020 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta w Kobyłce oraz jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka z podziałem na części: Część I: ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew

Przetargi | 21 stycznia 2020 15:37 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Ogłoszenie nr 510012167-N-2020 z dnia 21-01-2020 r. Gmina Złoczew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie... więcej...

Powiadomienie o wyborze oferty z zapytania ZP.271.1.67.2019 Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku

Przetargi | 21 stycznia 2020 13:53 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Powiadomienie o wyborze zapytania ofertowego pn:Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku... więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – Etap II”.

Przetargi | 21 stycznia 2020 12:17 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2020-01-21 Gmina Harasiuki 37-413 Harasiuki 112A RRG.III.271.1.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – Etap II”. Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się wsiedzibie Zamawiającego w dniu... więcej...

WYKAZ GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Przetargi | 20 stycznia 2020 23:03 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

WYKAZ GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1669, 1693i1716. ze zmianami ze zm.) Wójt Gminy Bytnica podaje do publicznej wiadomości, że zamierza oddać w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego wykaz gruntów rolnych, kopalnych przeznaczonych do dzierżawy. Stawki czynszu dzierżawnego ustalone na podstawie uchwały Rady Gminy w Bytnicy nr IV/20/2015 z dnia 13 marca 2015roku. Działka NR O ęb Powierzchnia użytek 136/1 Budachów 1,07... więcej...

Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2019 roku.

Przetargi | 20 stycznia 2020 22:55 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 20.01.2019 roku. Wójt Gminy Bytnica ogłasza I/2020 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w o ębie Bytnica stanowiących własność gminy Bytnica. Nr ewidenc. działki KW Pow.w m² Cena wywoławcza w zł Podatek VAT 23% w zł Razem w zł Wadium w zł 76/27 ZG1K/00033382/3 950 26300,00 6049,00 32349,00 3500,00 Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytnica. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytnica w/w działki... więcej...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 r.

Przetargi | 20 stycznia 2020 10:35 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Plan postępowań dostępny jest w załączniku pod niniejszą wiadomością.... więcej...