Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Dostawa oleju opałowego lekkiego

Przetargi | 21 sierpnia 2019 14:15 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 588376-N-2019 z dnia 2019-08-21 r. Gmina Wojcieszów: Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Sokółkach

Przetargi | 21 sierpnia 2019 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/08/21 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/08/29 ... więcej...

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk

Przetargi | 21 sierpnia 2019 11:11 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Ogłoszenie nr 588120-N-2019 z dnia 2019-08-21 r. Gmina Szydłowo: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW W SPRAWIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU. NUMER SPRAWY: 08/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWO-REKREACYJNEGO W REGIMINIE

Przetargi | 20 sierpnia 2019 15:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Z uwagi na liczne pytania w formie pisemnej jak i zapytania w formie telefonicznej w sprawie podziału na części dotyczącej płatności na 2 etapy budowy zamieszczamy pełną informacje dla Wykonawców. Pytanie: czy Zamawiający przewiduje w w/w postępowaniu płatność częściową np. w dwóch równych transzach, po ukończeniu 50% zadania oraz końcową po ukończeniu 100% zadania. Odpowiedź: Tak zamawiający przewiduje płatność w dwóch transzach. Jeżeli chodzi o procentowy podział tych dwóch etapów to wyniknie on po stworzeniu harmonogramu... więcej...

Informacja z otwarcia ofert

Przetargi | 20 sierpnia 2019 15:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

... więcej...