Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi | 31 grudnia 2017 08:24 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro składanych przez Gminę Karsin w 2017 r.... więcej...

Informacja o otwarciu ofert.

Przetargi | 27 czerwca 2017 15:30 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WBUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ WHARASIUKACH” Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 11.15. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przetargi | 27 czerwca 2017 15:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 27.06.2017 r. 271.16.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo”: część 1: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie część 2: Termomodernizacja budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa - modernizacja dróg powiatowych nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo, nr 2957W Krawieczyn - Małoszewo oraz nr 2953W Mała Wieś - Główczyn” - ZDP.T.2930/13/2017

Przetargi | 27 czerwca 2017 14:53 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/13/2017 Ogłoszenie nr 539744-N-2017 z dnia 2017-06-27 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa - modernizacja dróg powiatowych nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo, nr 2957W Krawieczyn - Małoszewo oraz nr 2953W Mała Wieś - Główczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie... więcej...

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przetargi | 27 czerwca 2017 14:44 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położona w miejscowości Brzozowo-Łęg. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek parterowy, murowany ze szlaki i cegieł, posadowiony na fundamentach betonowych nie podpiwniczony o powierzchni 215 m2. Strop drewniany z podsufitką z płyty paździerzowej. Dach kopertowy pokryty papą. Budynek od dłuższego czasu nie jest użytkowany. Spowodowało to znaczne zniszczenie elementów... więcej...

Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020... więcej...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2017/2018" z podziałem na zadania (części): część 1 - Mirsk I część 2 - Mirsk II część 3 - Gryfów Śląski część 4 - Lubomierz część 5 - Lwówek Śląski. Wykonawca zagwarantuje wykonanie usług przy użyciu specjalistycznego sprzętu do zimowego utrzymania dróg (pługopiaskarki, posypywarko-solarki z pługiem, pług wirnikowy, pojazdy z pługiem, a także ładowarki). Materiały do zwalczania... więcej...

Ogłoszenie o przetargu na dowozy i odwozy uczniów do szkół na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

Przetargi | 27 czerwca 2017 12:17 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Kuślin, 2017-06-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2017 Nazwa zadania: Dowozy i odwozy uczniów do szkół na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Gmina Kuślin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Kuślin Adres zamawiającego... więcej...

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na zadanie pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku".

Przetargi | 27 czerwca 2017 12:04 | Publikujący: Gmina Mirsk

W związku z planowanym uzupełnieniem SIWZ na zadanie pn: "Uz ojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska polskiego w Mirsku" o dodatkowe zapisy formularza umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, Gmina Mirsk informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 4a) i ust. 6 ustawy z dnia 29 styczeń 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami)) o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 30.06.2017r. na dzień 10.07.2017r. godziny bez zmian. Informacja o uzupełnieniu SIWZ zostanie umieszczona na stronie... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi | 27 czerwca 2017 11:56 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Dotyczy wykonania prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzeszów. ... więcej...