Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.4.2018 pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko

Przetargi | 20 lutego 2018 14:56 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.7.2018 „Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko”.

Przetargi | 20 lutego 2018 12:42 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: „Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko”. ... więcej...

Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap III), budowa systemu tras rowerowych

Przetargi | 20 lutego 2018 10:34 | Publikujący: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie

Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Roboty budowlane Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Ogłoszenie o Zamówieniu http://dsint.home.pl/zuk_bip/userfiles/file/2018/gdanska/roboty/ogloszenie_o_zamowieniu_2.pdf"> Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ... więcej...

Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami na terenie Miasta Kobyłka

Przetargi | 20 lutego 2018 10:10 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.9.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami na terenie Miasta Kobyłka. Aktualny termin składania ofert: 7 marca 2018 r., godz.: 13:00 Dokumentacja techniczna postępowania dostępna jest pod linkiem: http://www.kobylka.pl/bip_large_files/dokumentacja_techniczna.zip" rel="noopener" target="_blank... więcej...

Przetarg nieograniczony - Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 133/23 w m. Biskupie Kolonia ETAP I od km rob 0+007,63 do km rob. 0+112,49 i ETAP II od km rob. 0+112,49 do km rob. 0+206,00

Przetargi | 19 lutego 2018 16:26 | Publikujący: Gmina Wólka

Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 520173-N-2018 z dnia 2018-02-19 r. Gmina Wólka:Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) – ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 133/23 w m. Biskupie Kolonia ETAP I od km rob 0+007,63 do km rob. 0+112,49 i ETAP II od km rob. 0+112,49 do km rob. 0+206,00. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie... więcej...

zapytanie ofertowe

Przetargi | 19 lutego 2018 13:50 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U.z 2017r. poz.1579 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pogrzebowej... więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule – „Zaprojektuj i wybuduj”

Przetargi | 19 lutego 2018 13:50 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm ), Zamawiający poniżej przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 19 lutego 2018 r. ogodz. 10.30. w siedzibie Zamawiającego. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia : 3811832,00zł, Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie: Nr oferty Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena utto oferty Okres gwarancji 1 Przedsiębiorstwo... więcej...