Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch parkingów powierzchniowych „Parkuj i Jedź” w pobliżu przystanku kolejowego „Kobyłka Ossów” w Kobyłce

Przetargi | 20 czerwca 2018 15:20 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.29.2018 Aktualny termin składania ofert: 02 lipca 2018r., godzina 13:00 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dwóch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch parkingów powierzchniowych „Parkuj i Jedź” w pobliżu przystanku kolejowego „Kobyłka Ossów” w Kobyłce.... więcej...

Remonty cząstkowe asfaltowych ulic miejskich na terenie Miasta Kobyłka

Przetargi | 20 czerwca 2018 14:38 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.28.2018 Aktualny termin składania ofert: 5 lipca 2018 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów nawierzchni asfaltowych miejskich ulic (wg wskazań zamawiającego), tj. uzupełnianie asfaltobetonem lub asfaltem lanym, a w przypadku głębszych ubytków (głębokości ok. 10 cm) dodatkowo podbudową z tłucznia kamiennego. ... więcej...

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na ełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie"

Przetargi | 20 czerwca 2018 14:23 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.11.4.2018 MF Starogard Gdański dnia 20.06.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 554764-N-2018 z dnia 08.05.2018r. dla zadania pn.” Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz budową wodociągu w Suminie”. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w... więcej...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na zadanie pn.Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]

Przetargi | 20 czerwca 2018 13:35 | Publikujący: Gmina Mirsk

Znak sprawy: IRI.271.04.2018.04 Mirsk, dnia: 20.06.2018r. Protokół otwarcia i wyboru ofert w procedurze badania rynku dla zamówienia poniżej 30.000 euro. 1.Nazwa zamówienia: „Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017]” 2.Nazwa Zamawiającego realizującego zamówienie: GMINA MIRSK 3. Przedmiot zamówienia: usługa 4. Szacunkowa wartość zamówienia: Szacunkowa wartość zamówienia: Wartość netto robót wynosi 14.865,74 PLN Wartość... więcej...

Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 31/43 w obrębie ewidencyjnym Mała Wieś, gm. Mała Wieś

Przetargi | 20 czerwca 2018 13:35 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Zarząd Powiatu w Płocku Płock, dnia 18 czerwca 2018 roku ul. Bielska 59 09-400 Płock GGN-II.6840.9.2016 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Na podstawie art. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.), Zarząd Powiatu w Płocku informuje, że ogłoszony przetarg nieograniczony na dzień 29 maja 2018 roku, dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/43 o pow. 0,0141 ha (grunty orne... więcej...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość

Przetargi | 20 czerwca 2018 12:46 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 567227-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 20.06.2018 r. Termin składania ofert: 05.07.2018 r. do godz.: 11:00... więcej...

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobrzyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2018/2019

Przetargi | 20 czerwca 2018 12:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 575878-N-2018 z dnia 2018-06-20 r. Gmina Do zyca:Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Do zyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2018/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz... więcej...

Przewóz 19 osób na trasie Rząsiny - Żaclerz (Czechy) i z powrotem

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz 19 osób na trasie Rząsiny - Żaclerz (Czechy) izpowrotem. Wyjazd planowany jest 05.07.2018 r. (czwartek) o godzinie 5:30 z przystanku w Rząsinach, powrót zŻaclerza godzina 18:00 (wyjazd). TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia 5.07.2018r. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, który zawiera: dane wykonawcy, datę sporządzenia oferty, cenę usługi... więcej...