Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe pn: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kotla”

Przetargi | 12 czerwca 2018 13:58 | Publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zapytanie ofertowe pn: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kotla” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli Kotla, dnia 21 maja 2018r. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.361.5.2018 I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Kotla, 67-240 Kotla, ul. Głogowska 93 NIP 6931940547 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli Tel. 768318852 Fax. 768318852 E-mail: kotla@gopskotla.pl II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia... więcej...

„Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych.” Znak postępowania: IP.271.1.8.2018

Przetargi | 12 czerwca 2018 09:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Ogłoszenie nr 571198-N-2018 z dnia 2018-06-12 r. Gmina Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. Etap I Wymiana pokrycia dachu

Przetargi | 12 czerwca 2018 09:12 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 571291-N-2018 z dnia 2018-06-12 r. Gmina Biała Rawska: Adaptacja budynku starej szkoły na potrzeby przedszkola w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska. Etap I Wymiana pokrycia dachu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których... więcej...

Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości

Przetargi | 12 czerwca 2018 09:09 | Publikujący: Urząd Gminy Mochowo

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w Urzedzie Gminy w Mochowie przy ulicy Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żuki, gm. Mochowo.... więcej...

Obwieszczenie nr 65/2018 - przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego

Przetargi | 11 czerwca 2018 16:00 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 65/2/2018 Niniejszym zmienia się treść Obwieszczenia 65/2018 w sprawie przetargu nasprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego onastępujące zapisy: Pkt 1 Uzasadnienie wyboru formy przetargu zmienia się w następujący sposób: „Brak dostępu do drogi publicznej; dostęp do drogi publicznej winien być zapewniony przez nabywcę poprzez stanowiącą jego własność bądź przedmiot użytkowania wieczystego nieruchomości sąsiadującej bezpośrednio z działką o nr ewid. 447/5. Zastrzega się, że wprzypadku gdy nieruchomość przyległa... więcej...

ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie”

Przetargi | 11 czerwca 2018 14:52 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz budową wodociągu w Suminie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...