Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.950.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek

Przetargi | 29 listopada 2018 12:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 654909-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Gmina Do zyca:Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.950.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których... więcej...

Informacja w sprawie złożenia dodatkowych ofert na „Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2019”

Przetargi | 29 listopada 2018 10:27 | Publikujący: Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

Rozogi, dn. 29.11.2018 r. CUWR.230.3.2018 Informacja w sprawie złożenia dodatkowych ofert na „Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2019” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. z zastrzeżeniem art. 91 ust. 6 ustawy PZP zaprasza: 1) Przedsiębiorstwo Handlowo- Transportowe Tracom Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo 2) DEPTUŁA Sp. J. Stacja Paliw Deptuła Sp. J. ul. Trasa Mazurska 56, 07-420 Kadzidło do złożenia dodatkowej oferty w związku... więcej...

Zapytanie ofertowe nr IZ.271.128.2018 pn.: Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Herby w roku 2019

Przetargi | 29 listopada 2018 07:44 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

UWAGA; ZAKTUALIZOWANO TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA DO OFERTY - FORMULARZ CENOWY, DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi | 29 listopada 2018 07:39 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.7.pII.K.RPO.2018 Nazwa zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej a Aglomeracji Krzeszówpoprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków - II przetarg".... więcej...

II przetarg ustny na sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR 742

Przetargi | 28 listopada 2018 14:42 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 grudnia 2018 roku o godz. 1300 odbędzie się publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR 742.... więcej...