Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Pniewy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Przetargi | 29 listopada 2018 15:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

In.271.19.2018 Pniewy, 29.11.2018 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.19.2018, nazwa zadania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Pniewy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” Gmina Pniewy... więcej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 649653-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

Przetargi | 29 listopada 2018 15:20 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Ogłoszenie nr 500286479-N-2018 z dnia 29-11-2018 r. Kuślin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 649653-N-2018 Data: 19/11/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Kuślin, Krajowy numer identyfikacyjny 63125891600000, ul. ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64316 Kuślin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 44 72 722, e-mail urzad@kuslin.pl, faks 61 44 73 731. Adres strony internetowej (url): http://www.kuslin.pl . SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym... więcej...

przetarg nieograniczony: Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zielonej w Kośmidrach gm. Pawonków

Przetargi | 29 listopada 2018 14:50 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Ogłoszenie nr 655312-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Gmina Pawonków: Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zielonej w Kośmidrach gm. Pawonków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Dostawa benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 i oleju napędowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w 2019 roku''

Przetargi | 29 listopada 2018 13:53 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/18/2018 Ogłoszenie nr 654142-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Dostawa benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 i oleju napędowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie

Przetargi | 29 listopada 2018 13:08 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2018/11/29 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/12/13 ... więcej...

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.950.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek

Przetargi | 29 listopada 2018 12:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 654909-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Gmina Do zyca:Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.950.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których... więcej...

Informacja w sprawie złożenia dodatkowych ofert na „Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2019”

Przetargi | 29 listopada 2018 10:27 | Publikujący: Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

Rozogi, dn. 29.11.2018 r. CUWR.230.3.2018 Informacja w sprawie złożenia dodatkowych ofert na „Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2019” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. z zastrzeżeniem art. 91 ust. 6 ustawy PZP zaprasza: 1) Przedsiębiorstwo Handlowo- Transportowe Tracom Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo 2) DEPTUŁA Sp. J. Stacja Paliw Deptuła Sp. J. ul. Trasa Mazurska 56, 07-420 Kadzidło do złożenia dodatkowej oferty w związku... więcej...