Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo

Przetargi | 13 czerwca 2017 14:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 13.06.2017 r. 271.13.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie część 2: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo... więcej...

Imformacja z otwarcia ofert ZP.271.22.2017 Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną).

Przetargi | 13 czerwca 2017 14:16 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert: Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy iMiasta Nisko – etap II - w ramach projektu „Mobilny MOF Stalowej Woli” – ODCINEK NR 2.2 - odcinek ścieżki rowerowej (od skrzyżowania z ulicą Kasztanową, wzdłuż ulicy Nowej do skrzyżowania z ulicą Nową Boczną). ... więcej...

Doraźne zabezpieczenie wiaduktu drogowego w miejscowości Narty

Przetargi | 13 czerwca 2017 14:06 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

Ogłoszenie nr 531982-N-2017 z dnia 2017-06-13 r. Gmina Biała Rawska: Doraźne zabezpieczenie wiaduktu drogowego w miejscowości Narty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych... więcej...

Przetarg Nieograniczony - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF 2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF.

Przetargi | 13 czerwca 2017 13:06 | Publikujący: Gmina Wólka

Ogłoszenie nr 531250-N-2017 z dnia 2017-06-13 r. Gmina Wólka: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego iprzebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF 2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną wramach projektu Zielony LOF. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie... więcej...

Zapytanie ofertowe/cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro.

Przetargi | 13 czerwca 2017 12:41 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzeszów.... więcej...

Przebudowa odcinka drogi o nr ewidencyjnym 557 w obrębie wsi Lipowiec Kościelny od drogi wojewódzkiej nr 563 odcinek od km. 0+000 do km 0+140,00

Przetargi | 13 czerwca 2017 12:11 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

Początek formularza Ogłoszenie nr 531594-N-2017 z dnia 2017-06-13 r. Gmina Lipowiec Kościelny: Przebudowa odcinka drogi o nr ewidencyjnym 557 w o ębie wsi Lipowiec Kościelny od drogi wojewódzkiej nr 563 odcinek od km. 0+000 do km 0+140,00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się... więcej...

Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Kobyłka oraz wykonywanie prac interwencyjnych w obrębie koron drzew

Przetargi | 13 czerwca 2017 10:50 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP. 271.26.2017 Aktualny termin składania ofert: 22 czerwca 2017 r., godzina; 13:00 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycince drzew rosnących na nieruchomościach, będących własnością Miasta Kobyłka, usługi wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz wykonywania prac interwencyjnych na terenie Miasta Kobyłka.... więcej...

Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych - montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych

Przetargi | 13 czerwca 2017 08:52 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Urząd Gminy w Skulsku: Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych - montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo

Przetargi | 13 czerwca 2017 01:11 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Znak sprawy: GK.271.8.2017 PROTOKÓŁ z otwarcia ofert w sprawie realizacji zamówienia publicznego na odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo W dniu 21 czerwca 2017 r. o godzinie 10.15 w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 maja 2017 r. w składzie: - Katarzyna Opasińska - Przewodnicząca Komisji - Marek Bieńkowski - Członek Komisji -... więcej...