Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Budowa garażu na placu Urzędu Gminy"

Przetargi | 17 marca 2017 13:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nazwa zadania: "Budowa garażu na placu Urzędu Gminy" Nr sprawy: Z.271.02.2017 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2017 r. pod numerem 46136-2017.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DLA ZADANIA "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W LISZKOWICACH"

Przetargi | 17 marca 2017 11:50 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Wójt Gminy Rojewo zaprasza do składania ofert w przetaru nieograniczonym dla zadania "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Liszkowicach". Ogłoszenie i materiały przetargowe w załącznikach. Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa drogi Drogiszka - Pokrytki

Przetargi | 17 marca 2017 10:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 17.03.2017 r. 271.1.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi Drogiszka – Pokrytki prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 34193 - 2017 z dnia 2017-03-01 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Przebudowa... więcej...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienia i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku (do 24 marca 2017 r.)

Przetargi | 16 marca 2017 15:16 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienia i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na: dostawę paliw płynnych na potrzeby PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o

Przetargi | 16 marca 2017 14:41 | Publikujący: PGKiM KOMOPAL

TREŚĆ INFORMACJI O WYBORZE OFERTY W ZAŁĄCZNIKU... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.5.2017 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku

Przetargi | 16 marca 2017 12:28 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku.... więcej...

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 93/4 w obrębie Monety

Przetargi | 16 marca 2017 12:26 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 93/4 w obrębie Monety, Kw.OL1C/00040677/9 pow.0,0400 ha cena... więcej...

II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 76 w obrębie Rogówko

Przetargi | 16 marca 2017 12:26 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 76 w obrębie Rogówko, Kw.OL1C/00030714/8 pow.0,2900... więcej...

Przebudowa ulic w Kobyłce poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na: - ul. Okrzei (na odc. od ul. Bohaterów Ossowa do ul. Ks. Skorupki), -ul. Turowska (na odc. od ul. Nadarzyn do ul. Majdańskiej), -ul. Prusa

Przetargi | 15 marca 2017 15:09 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.6.2017 Aktualny termin składania ofert: 30 marca 2017 r. godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic w Kobyłce poprzez wykonanie nakładek asfaltowych z podziałem na zadania: 1) ul. Okrzei (na odc. od ul. Bohaterów Ossowa do ul. Ks. Skorupki); 2) ul. Turowska (na odc. od ul. Nadarzyn do ul. Majdańskiej); 3) ul. Prusa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ... więcej...