Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części (II przetarg)

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części: Część 1 - MIRSK I Część 2 - MIRSK II Część 3 - GRYFÓW ŚLĄSKI Część 4 - LUBOMIERZ Część 5 - LWÓWEK ŚLĄSKI Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4, I piętro pok. nr 2 (sekretariat... więcej...

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zmówieniu na wykonanie zadania pn; "Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie"

Przetargi | 22 czerwca 2018 13:17 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.10.4.2018.MF Starogard Gd. 22.06.2018r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa studni głębinowej ”. ogłoszenie w biuletynie UZP nr 572521-N-2018 z 13.06.2018r. wpłynęły pytania, na które udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień; Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul. Sikorskiego 9. informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w robót wpłynęły pytania, na które... więcej...

Informacja o wyborze oferty - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Przetargi | 22 czerwca 2018 12:54 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje: W postępowaniu przetargowym na "Dożywianie podopiecznych Miejsko - Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski" wy ano ofertę firmy: P.H.U. "AG-MA" Augustyna Mandziej ul.Grunwaldzka 2a 59-850 Świeradów Zdrój Szczegóły informacji w załączonym pliku.... więcej...

OBWIESZCZENIE NR 68/2018 - nieruchomości ul. Sybiraków

Przetargi | 22 czerwca 2018 12:49 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE NR 68/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza IV przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Sybiraków... więcej...

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Przetargi | 22 czerwca 2018 11:20 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 22.06.2018 r. 271.16.2018 Zamawiający: Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 572983-N-2018 z dnia 2018-06-15 r. Wyjaśnienia... więcej...

Rozeznanie rynku - złożenie oferty na: Rozbudowę placu zabaw pn. ,,Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki – etap 1 oraz Budowę placu zabaw przy ul. Suwalskiej (do 29.06.2018 r.)

Przetargi | 22 czerwca 2018 11:00 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, dnia 20 czerwca 2018 roku. WGK.7021.3.5.1.2018 Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30 000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty na: a) Rozbudowę placu zabaw pn. ,,Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki – etap 1 b) Budowę placu zabaw przy ul. Suwalskiej Możliwe jest dzielenie zamówienia. Ofertę można złożyć na jedno lub dwa zadania łącznie. Zamawiający: Gmina... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice

Przetargi | 22 czerwca 2018 10:42 | Publikujący: Gmina Czajków

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - 19.06.2018r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.06.2018r. pod numerem 2018/S 118-267600 tj. wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego... więcej...

Przetarg nieograniczony na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Giednia

Przetargi | 22 czerwca 2018 10:19 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 1 sierpnia 2018 r. GK.271.5.2018.MK Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy... więcej...