Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej-ulica Leśna w miejscowości Szydłowo

Przetargi | 06 września 2018 23:12 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 4 października 2018 r. GK.271.11.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Szydłowo informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ulica Leśna w miejscowości Szydłowo. 1. Najkorzystniejsza oferta: Trans-Bud Łukasz Izydorczyk, Piątki 73,... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM HALI NAMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GIŻYCKU

Przetargi | 06 września 2018 21:33 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem hali namiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

Przetargi | 06 września 2018 19:05 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/09/06 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/09/21 Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 26.09.2018 r. do godz. 9:00. ... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Glinojeck w okresie od 14.10.2018 do 13.10.2021"

Przetargi | 06 września 2018 14:53 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Glinojeck w okresie od 14.10.2018 do 13.10.2021" ogłoszonego w BZP pod numerem 613708-N-2018 w dniu 06.09.2018r... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019"

Przetargi | 06 września 2018 13:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: "Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019" Nr sprawy: Z.271.11.2018 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2018 r. pod numerem 613728-N-2018. ... więcej...

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.

Przetargi | 06 września 2018 13:32 | Publikujący: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

Wieruszów: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A. Numer ogłoszenia: 613714-N-2018 data zamieszczenia: 2018-09-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. (ul. b-pa St. Bareły 13, 98-400 Wieruszów), woj. łódzkie, tel. 62784 16 89, fax: 62784 16 30. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkwieruszow.pl; http://www.bip_pk_wieruszow.bipfirma.pl/. I.... więcej...

Wyposażenie placu imprezy pn. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu w energię elektryczną i Usługa przygotowania i przeprowadzenia turnieju gotowania bigosu leśnego

Lwówek Śląski, dnia 6 września 2018 roku Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski ZAPYTANIE OFERTOWE Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: I. Wyposażenie placu imprezy pn. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu w energię elektryczną i wypożyczenie 20 stołów wraz z 40 ławkami . II. Usługa przygotowania i przeprowadzenia turnieju gotowania bigosu leśnego - Zakup oraz o óbkę surowców do przygotowania bigosu leśnego w formie turnieju dwóch drużyn, organizacja stoisk, iprzebiegu gotowania... więcej...

Przetarg na sprzedaż pługa odśnieżnego

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na sprzedaż: PŁUGA ODŚNIEŻNEGO ML 51-A. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 21 września 2018r. w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4, I piętro pok. nr 2 (sekretariat ZDP). Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.... więcej...