Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

WIZ.272.1.28.2017 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Pasternik”

Przetargi | 27 grudnia 2017 11:48 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Ogłoszenie nr 634223-N-2017 z dnia 2017-12-27 r. Powiat Bolesławiecki: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Pasternik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji na przyczepie

Przetargi | 22 grudnia 2017 14:10 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, dnia 22-12-2017r. Nr sprawy: RI.2632.2.1.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanego urządzenia Pyton do udrażniania kanalizacji na przyczepie Komisja przetargowa w wyniku badania i oceny ofert wy ała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: SPM-TRANS PRZEMYSŁAW PIECHOSKI Karolina, ul. Główna 104, 05-300 Mińsk Mazowiecki za cenę utto 7290,00 zł Uzasadnienie wyboru: Oferent wpłacił wadium i zaproponował najwyższą cenę zakupu. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Przetargi | 22 grudnia 2017 14:10 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 22.12.2017 r. 271.34.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 624544-N-2017 z dnia 29.11.2017 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że... więcej...

Informacja o wyborze oferty

Przetargi | 22 grudnia 2017 10:54 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 22 grudnia 2017r. Z.P. 271.13.PN.5.2017. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych... więcej...

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku – etap I.

Przetargi | 22 grudnia 2017 07:32 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku – etap I. Termin składania ofert - zmiana terminu składania ofert do 22.01.2018r.godz. 10.00 Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku”. _____________________________________________________________________________________ Link do dokumentacji technicznej: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/dokumentacja_techniczna.rar... więcej...

WIZ.272.1.27.2017 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2319D – ul. Staszica w Bolesławcu”

Przetargi | 21 grudnia 2017 15:02 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 17 stycznia 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 17 stycznia 2018 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 630778-N-2017 z dnia 2017-12-21 r. Powiat Bolesławiecki: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2319D – ul. Staszica w Bolesławcu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU... więcej...

WIZ.272.1.26.2017 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279D polegająca na budowie chodnika – ul. Słowackiego w Nowogrodźcu – I etap”

Przetargi | 21 grudnia 2017 14:52 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 16 stycznia 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 16 stycznia 2018 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 632633-N-2017 z dnia 2017-12-21 r. Powiat Bolesławiecki: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279D polegająca na budowie chodnika – ul. Słowackiego w Nowogrodźcu –... więcej...

WIZ.272.1.25.2017 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291D relacji Warta Bolesławiecka - Wartowice”

Przetargi | 21 grudnia 2017 14:41 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 15 stycznia 2018 r. w sali nr 101 o godz. 11:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 630639-N-2017 z dnia 2017-12-21 r. Powiat Bolesławiecki: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291D relacji Warta Bolesławiecka - Wartowice” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na na: Dostawa materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2018 r.

Przetargi | 21 grudnia 2017 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.12.2017 Pniewy, 21.12.2017 r. ………………………………… ………………………………… ………………………………… Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa materiałów biurowych i środków... więcej...