Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 6 grudnia 2017r. OR.272.130.2017 Zaproszenie do składania ofert na usługi pocztowe w o ocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). III. Opis przedmiotu... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przetargi | 07 grudnia 2017 08:16 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty nausługę realizacji zajęć grupowych w formie warsztatów fotograficznych skierowanych douczestników Projektu pn.: „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej wGiżycku”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-... więcej...

Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk

Przetargi | 06 grudnia 2017 20:26 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie nr 628939-N-2017 z dnia 2017-12-06 r. Urząd Gminy w Skulsku: Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej... więcej...

Przetarg na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018r.

Przetargi | 06 grudnia 2017 15:13 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Społecznej

http://opskobylka.pl/web_documents/_wiadcz._suo.dla_os_b_z_zaburzeniami_psych2016__1_.pdf">... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.65.2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 18 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku”.

Przetargi | 06 grudnia 2017 14:40 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 18 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku”.... więcej...

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 06 grudnia 2017 r. OR.272.129.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznakowania... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przetargi | 06 grudnia 2017 13:50 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko, Centrum Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty nausługę poprowadzenia warsztatów komputerowych skierowanych do uczestników Projektu pn.:„Kurs na pracę! Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata... więcej...

Przetarg na usługi gospodarcze i opiekuńcze w 2018r.

Przetargi | 06 grudnia 2017 13:34 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Społecznej

http://opskobylka.pl/web_documents/_wiadcz.us_ug_opiek.__1___3_.pdf">... więcej...