Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn

Przetargi | 14 maja 2018 14:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 14.05.2018 r. 271.10.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w miejscowości Giełczyn prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 546212-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym... więcej...

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 72/3, 73/6 Groszkowo

Przetargi | 14 maja 2018 13:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 maja 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego,który odbył się w dniu 11 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1 Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony na... więcej...

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 72/5 Groszkowo

Przetargi | 14 maja 2018 13:23 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 maja 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego,który odbył się w dniu 11 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1 Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony... więcej...

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 760/11 Sztutowo

Przetargi | 14 maja 2018 13:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 maja 2018 r. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego,który odbył się w dniu 11 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1 Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony... więcej...

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 760/10 Sztutowo

Przetargi | 14 maja 2018 13:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 11 maja 2018 R. W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 11 maja 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1 1. Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/18. NAZWA ZADANIA: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH TARGONIE – LEKOWO

Przetargi | 14 maja 2018 12:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA Numer sprawy: 02/18 REGIMIN, 2018-05-14 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/18. NAZWA ZADANIA: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH PO BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH TARGONIE – LEKOWO ZAMÓWIENIE ZWIĄZANE JEST Z INWSTYCJĄ GMINNĄ PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO”, KTÓRA JEST REALIZOWANA. PLANOWANE ZAKOŃCZENIE BUDOWY KANALIZACJI... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.4.2018

Przetargi | 14 maja 2018 11:54 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański 2018-05-14 RGM. 271.4.2018. Wykonawcy w Postępowaniu przetargowym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" nr ref. RGM.271.4.2018 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 3 i 7, w związku z art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje następujące informacje w sprawie: Wybór najkorzystniejszej oferty: Punktacja przyznana ofertom Nr... więcej...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci („dmuchawce”)

Przetargi | 14 maja 2018 11:35 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci („dmuchawce”) Okres dzierżawy: 01.06.2018 r. - 31.08.2018 r. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 312/18 opisanej w KW OL1G/00026017/5. Przeznaczenie: plac zabaw dla dzieci do lat 5 Powierzchnia do zagospodarowania: 152 m2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1500,00 zł. netto za cały okres dzierżawy. Wadium:... więcej...

Zapytanie ofertowe RGK.271.10.1.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Golejewo o długości 680 m i szerokości 1,2 m.

Przetargi | 14 maja 2018 10:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zapytanie ofertowe RGK.271.10.1.2018 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona internetowa BIP: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/ „Przebudowę chodnika w miejscowości Golejewo o długości 680 m i szerokości 1,2 m. ” II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania... więcej...

Zapytanie ofertowe RGK.271.9.1.2018 Remont chodnika w miejscowości Wójcin o długości 100 m i szerokości 1,0 m.

Przetargi | 14 maja 2018 10:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zapytanie ofertowe RGK.271.9.1.2018 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona internetowa BIP: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/ Remont chodnika w miejscowości Wójcin o długości 100 m i szerokości 1,0 m. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont chodnika... więcej...

Zapytanie ofertowe RGK.271.8.1.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Wójcin o długości 200 m i szerokości 1,2 m

Przetargi | 14 maja 2018 10:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zapytanie ofertowe RGK.271.8.1.2018 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona internetowa BIP: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/ Przebudowę chodnika w miejscowości Wójcin o długości 200 m i szerokości 1,2 m. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa... więcej...

Zapytanie ofertowe RGK.271.7.1.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszyn o długości 395 m i szerokości 1,0 m.

Przetargi | 14 maja 2018 10:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zapytanie ofertowe RGK.271.7.1.2018 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona internetowa BIP: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/ „Przebudowę chodnika w miejscowości Rzeszyn o długości 395 m i szerokości 1,0 m. ” II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania... więcej...

Zapytanie ofertowe RGK.271.6.1.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszynek o długości 606 m i szerokości 1,2 m.

Przetargi | 14 maja 2018 10:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zapytanie ofertowe RGK.271.6.1.2018 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona internetowa BIP: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/ „Przebudowę chodnika w miejscowości Rzeszynek o długości 606 m i szerokości 1,2 m. ” II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania... więcej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na przetarg o "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Przetargi | 14 maja 2018 09:59 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 553025-N-2018 Data: 09/05/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41. Adres strony internetowej (url): SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:... więcej...