Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI I - Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przetargi | 09 sierpnia 2017 12:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, dnia 9 sierpnia 2017 roku Gmina Strzegowo Numer sprawy: 271.16.2017 Dot. Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI I Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia o unieważnieniu... więcej...

Odpowiedzi na zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin Koteże".

Przetargi | 09 sierpnia 2017 12:01 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.7013.29.1.2017.MF Starogard Gd. 09.08.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Modernizację ujęcia wody w Suminie gm. Starogard Gd.” ogłoszenie w biuletynie UZP nr 564086-N-2017 z 07.08.2017r. Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul. Sikorskiego 9. informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn; Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci... więcej...

Zapytanie ofertowe wykonanie tablicy informacyjnej, plakatów, naklejek

Przetargi | 09 sierpnia 2017 10:39 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Proszę o podanie ceny utto za: Wykonanie 1 tablicy informacyjnej jednostronnej o następujących parametrach: zalecane wymiary tablicy informacyjnej wynoszą - min. 420 mm ( szerokość ) x min. 297mm ( wysokość) podkład : blacha ocynkowana o grubości 0,5 mm lub inny materiał odporny na warunki atmosferyczne grafika wg załączonego wzoru tablica_pdf.pdf Wykonanie 10 plakatów o następujących parametrach: Rozmiar A3 grafika wg załączonego wzoru plakat EFRR_pdf.pdf Wykonanie 180 naklejek o następujących parametrach: Rozmiar 80mm (szerokość) x 25mm (wysokość) grafika... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJĄCEGO WODY DESZCZOWE Z ULICY LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILCZYN ORAZ Z DROGI POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR. EWID. 44, OBRĘB WILCZOGÓRA

Przetargi | 09 sierpnia 2017 08:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Wilczyn: BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJĄCEGO WODY DESZCZOWE Z ULICY LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILCZYN ORAZ Z DROGI POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR. EWID. 44, OBRĘB WILCZOGÓRA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu - O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.38.2017 Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi

Przetargi | 08 sierpnia 2017 14:32 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: "Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi".... więcej...