Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

WIZ.272.1.3.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 / Zmiany nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Bolesławieckiego"

Przetargi | 13 marca 2020 12:43 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Ogłoszenie nr 540046449-N-2020 z dnia 13-03-2020 r. Bolesławiec: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 520451-N-2020 Data: 2020-03-09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 23082929800000, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757323258, e-mail k.rybak@powiatboleslawiecki.pl, faks 757323250. Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatboleslawiecki.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który... więcej...

Informacja o wyborze oferty dot.: wykonania operatów szacunkowych.

Przetargi | 13 marca 2020 12:40 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 4 marca 2020r. na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, została wy ana oferta złożona przez: Wycena Nieruchomości Marcelina Wawrzyniak ul. Moniuszki 3/9, 98-300 Wieluń W postępowaniu do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty: Lp. Nazwa i adres oferenta Cena... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnych.

Przetargi | 12 marca 2020 16:13 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Ogłoszenie nr 522341-N-2020 z dnia 2020-03-12 r. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Złoczewie: „Gmina Złoczew stawia na uczniów”- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO... więcej...

Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budynkiem pompowni sieciowej w miejscowości Karsin

Przetargi | 12 marca 2020 12:48 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 522999-N-2020, Data ogłoszenia: 12.03.2020 r., Termin składania ofert: 27.03.2020 r. do godz.: 11:00... więcej...

Zawiadomienie i ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 11 marca 2020

Przetargi | 11 marca 2020 14:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 11.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych wydzierżawienia na okres do 3 lat. Wykaz zamieszczony będzie od dnia 11.03.2020 r. do 1.04.2020 r. Wójt Robert Zieliński ... więcej...