Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

MOSiR - Przetarg na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci.

Przetargi | 14 lutego 2019 14:11 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie od 01.05.2019 r. do 30.09.2020 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci. Przetarg będzie miał charakter dwuetapowy: I etap - złożenie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci – termin do dnia 26.02.2019 r. w siedzibie MOSiR w Giżycku. II etap – ustna licytacja wysokości czynszu dzierżawnego. W... więcej...

Dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku

Przetargi | 14 lutego 2019 12:00 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania: „Dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego wGiżycku” I.Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku w lokalizacji Giżycko, aleja 1 Maja 14” II.Zakres... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów.

Przetargi | 14 lutego 2019 11:57 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie nr 514123-N-2019 z dnia 2019-02-14 r. Gmina Ciechanów: . Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów Zadanie nr 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ „ZESTAWU DO REMONTU DRÓG–WALEC, ZALEWARKA, PRZECINARKA SPALINOWA DO ASFALTU, LAWETA LUB JEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW”

Przetargi | 13 lutego 2019 21:14 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fa ycznie nowego zestawu do remontu dróg – walec, zalewarka, przecinarka spalinowa do asfaltu, laweta lub jego poszczególnych elementów. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP... więcej...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

Przetargi | 13 lutego 2019 16:48 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb wszczęcia postępowania Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania 1. Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska – miejsca integrującego mieszkańców Zaprojektuj iwybuduj (robota budowlana z usługą) Przetarg nieograniczony 6 350 000,00 zł I kwartał 2. Nadzory... więcej...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci „dmuchawce”

Przetargi | 13 lutego 2019 14:53 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci „dmuchawce” Okres dzierżawy: 01.06.2019 r. - 31.08.2019 r. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 312/18 opisanej w KW OL1G/00026017/5. Przeznaczenie: plac zabaw dla dzieci do lat 5. Powierzchnia do zagospodarowania: 152 m2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 3 100,00 zł. netto za cały okres dzierżawy. Wadium:... więcej...

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5.

Przetargi | 13 lutego 2019 14:28 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5 w dniu 27.02.2019 r. o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej... więcej...

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów" II przetarg

Przetargi | 13 lutego 2019 11:39 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Odpowiedzi na pytania do przetargu "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów" II przetarg... więcej...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z WYBORU OFERT W PROCEDURZE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY MIRSK

Przetargi | 13 lutego 2019 11:02 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, iż w procedurze zapytania ofertowego na wycenę nieruchomości z terenu miasta i gminy Mirsk, wy ano ofertę: Pani: Rzeczoznawcy majątkowego nr. uprawnienia 7217 Aldony Sadocha zam. Proszowa 37 59-630 Mirsk W załączeniu: Protokół otwarcia i wyboru ofert w procedurze zapytania ofertowego dla zamówienia poniżej 30.000,00 euro, na wycenę nieruchomości z terenu miasta i gminy Mirsk.... więcej...