Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przebudowa nabrzeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku - zmiana terminu składania ofert do 13 marca 2019 r. do godz. 10:00

Przetargi | 18 lutego 2019 13:13 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Link do dokumentacji: http://www.gizycko.pl/dokumentacja_port/dokumentacja_techniczna_port.zip Przebudowa na zeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku - zmiana terminu składania ofert do 13 marca 2019 r. do godz. 10:00 Ogłoszenie nr 515255-N-2019 z dnia 2019-02-18 r. Gmina Miejska Giżycko: Przebudowa na zeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego... więcej...

2019-02-15 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ul. Zbożowej

Przetargi | 15 lutego 2019 15:40 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ul. Zbożowej. Oznaczenie wg ewidencji Węgorzewo, o ęb geod. 02, ul. Zbożowa Nr geod. działki 929/1 Pow. działki 0,1527 ha Nr księgi wieczystej OL2G/00023965/1 Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie prostokąta, częściowo zadrzewiona i zakrzaczona. Na działce znajduje się nieczynna studnia czerpalna. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks200. przy granicy działki z ulicą Zbożową usytuowana jest przepompownia... więcej...

Budowa nagazynu na sprzęt - drugie postępowanie

Przetargi | 15 lutego 2019 14:24 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 514884-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. Gmina Strzegowo: Budowa magazynu na sprzęt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które... więcej...

Rozeznanie rynku z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicnej z badań gruntu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

Przetargi | 15 lutego 2019 13:20 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej zbadań gruntu nanieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt. 8 ustawy) Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy; Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest... więcej...