Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy"

Przetargi | 20 lutego 2019 12:50 | Publikujący: Gmina Mirsk

Znak sprawy: IRI.271.01.2019.02 Mirsk, dnia 20.02.2019r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu na roboty budowlane o wartości poniżej 5.548.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 6470440, fax: 75 6470469, http://www.mirsk.pl">www.mirsk.pl e-mail: ... więcej...

Zapytanie ofertowe - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - świadczenie usług kominiarskich w 114 budynkach, w tym 553 lokalach zarządzanych przez zamawiającego.

Przetargi | 20 lutego 2019 11:52 | Publikujący: Gmina Mirsk

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający – Gmina Mirsk – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, ul. Mickiewicza 38. II. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług kominiarskich w 114 szt budynkach w tym 553 szt lokalach zarządzanych przez zamawiającego (ilość kanałów dymnych: 442 szt, ilość kanałów wentylacyjnych: 172 szt.). III. Zakres robót obejmujących usługi kominiarskie polegających na; 1.Wykonanie usług związanych z kontrolą sprawności przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych i podłączeń w... więcej...

Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie. Termin składania ofert 07.03.2019 r. godz. 11:00

Przetargi | 20 lutego 2019 10:47 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 516181-N-2019 z dnia 2019-02-20 r. Gmina Wojcieszów:Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Przygotowanie propozycji graficznych, opracowanie graficzne wybranych wersji, druk i dostawę do siedziby zamawiającego pozycji 1-6 zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: Przygotowanie propozycji graficznych, opracowanie graficzne wy anych wersji, druk idostawę do siedziby zamawiającego pozycji 1-6 zapytania ofertowego: Nazwa artykułu j.m. Ilość termin wykonania Pozycja 1. Plakat rajd rowerowy „Rajd rowerowy - Poznajcie nasz Powiat” szt 100 2019-03-29 Pozycja 2. Plakat na rajd rowerowy „Otwarcie sezonu rowerowego” szt 50 2019-04-19 Pozycja 3. Plakat na rajd rowerowy „Poznajemy Euroregion” szt 100 2019-05-17 Pozycja... więcej...

Dostawa kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 ton.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu do 30.000 euro na dostawę kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 ton. Szczegóły zamówienia opisane zostały w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM. Termin składania ofert: 07.03.2019r. godz. 8:45. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, I piętro, pok. nr 2 - sekretariat.... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170223C w miejscowości Sikórz gm. Chrostkowo"

Przetargi | 19 lutego 2019 12:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 170223C w miejscowości Sikórz gm. Chrostkowo Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2019 r. pod numerem 515732-N-2019.... więcej...

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 19.02.2019 r.

Przetargi | 19 lutego 2019 12:08 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.1.2.Sz.P.K.B.2019 Nazwa zadania: "Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych wraz z montażem, instalacją i konfiguracją dla szkół w miejscowości Krzeszów i Bystre Gmina Krzeszów" II przetarg... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w celu udzielenia zamówienia pn. „Budowa ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej dla Stacji uzdatniania Wody w Wąsowie”

Przetargi | 19 lutego 2019 10:47 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

GMINA KUŚLIN ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ UL. BOCZNA1, 64-316 KUŚLIN Tel. 505465006 L.dz. 29/2019 Kuślin, dnia 19.02.2019r. Zawiadomienie o wyborze oferty do ZP.1.L.dz.29.2019 Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym w celu udzielenia zamówienia pn. „Budowa ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej dla Stacji uzdatniania Wody w Wąsowie” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Usługowo – Wielo anżowy „HYDRO-TRANS” Józef Chronowski Ludomy 19, 64-603 Ludomy Uzasadnienie Oferty... więcej...