Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2019 roku

Przetargi | 07 grudnia 2018 09:31 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 658832-N-2018 z dnia 2018-12-07 r. Urząd Gminy Szczytno: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...

Umowa serwisowa na obsługę, konserwację urządzeń oraz utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznych

Przetargi | 07 grudnia 2018 09:16 | Publikujący: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

Wszystkie pliki zostały spakowane w jeden i załączone poniżej.... więcej...

Przetarg na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019r.

Przetargi | 06 grudnia 2018 15:56 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Społecznej

http://www.opskobylka.pl/web_documents/_wiadcz._suo.dla_os_b_z_zaburzeniami_psych2018__1_.pdf... więcej...

Przetarg na usługi gospodarcze i opiekuńcze w 2019r.

Przetargi | 06 grudnia 2018 15:55 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Społecznej

http://www.opskobylka.pl/web_documents/_wiadcz.us_ug_opiek.__1_.pdf... więcej...

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Szydłowo i jej jednostek organizacyjnych

Przetargi | 06 grudnia 2018 15:51 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 03.01.2019 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SZYDŁOWO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH” jako najkorzystniejszą wy ano ofertę firmy: ENERGA O ót S.A. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk Cena utto oferty: 183 055,49 zł ilość otrzymanych punktów- 100,00 Uzasadnienie: Oferta złożona przez... więcej...

Przetarg niograniczony: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

Przetargi | 06 grudnia 2018 14:52 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Ogłoszenie nr 658723-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Gmina Pawonków: UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000,00 ZŁ PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY PAWONKÓW ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O... więcej...

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2019”

Przetargi | 06 grudnia 2018 14:49 | Publikujący: Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

Rozogi, dn. 06.12.2018 r. CUWR.260.3.2018 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2019” Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający – Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi uprzejmie informuje, że została zaplanowana w budżecie kwota 405.300,00 zł utto na zakup oleju opałowego, oraz w przeprowadzonym... więcej...

Przetarg nieograniczony na usługę pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk".

Przetargi | 06 grudnia 2018 14:27 | Publikujący: Gmina Mirsk

GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 756470440, fax: 756470469, http://www.mirsk.pl/">www.mirsk.pl e-mail: http://simap.europa.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Mirsk na stronie ... więcej...