Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. ,,Dostawa remontera drogowego typu patcher''

Przetargi | 17 maja 2018 14:08 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/5/2018 Ogłoszenie nr 559472-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Dostawa remontera drogowego typu patcher OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...

Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów

Przetargi | 17 maja 2018 13:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 559436-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. Gmina Do zyca:Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu - O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd"

Przetargi | 17 maja 2018 12:34 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 547338-N-2018 z dnia 2018-04-18 r. Na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szpęgawsk-Rywałd” I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel. 58/56 250 67 fax: 58/ 56246 41 II. Tryb i przedmiot zamówienia: Zamawiający rozstrzygnął przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej... więcej...

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.05.2018 r.

Przetargi | 17 maja 2018 12:05 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.05.2018 r. II przetarg Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów ... więcej...

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk w miejscowościach: Skulsk, Czartowo, Pilich, Piastowo.

Przetargi | 17 maja 2018 12:01 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dn. 17.05.2018 r. Gmina Skulsk ul. Targowa 2 62-560 Skulsk Znak Sprawy: ZP.271.PN.02.2018 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk w miejscowościach: Skulsk, Czartowo, Pilich, Piastowo. Do dnia 17.05.2018 roku do godz. 09.45 wpłynęły 2 (dwie) oferty: 1. Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. 62-500 Konin ul. Zofii Urbanowskiej 8 cena: 526.160,33 zł. Brutto okres gwarancji: 5 lat 2. Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88 – 300... więcej...

Przegląd mostów 2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu do 30.000 euro, na wykonanie przeglądu podstawowego obiektów mostowych na terenie Powiatu Lwóweckiego. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro pok. nr 2, w terminie do dnia 28 maja 2018r. godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:00.... więcej...

Budowa budynku z funkcją kulturalno-rekreacyjną etap III w miejscowosci Rogóźnia

Przetargi | 17 maja 2018 10:01 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Przetargi | 16 maja 2018 15:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 15.05.2018 r. 271.13.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kostki ukowej, krawężnika drogowego oraz o zeży betonowych. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 553412-N-2018 z dnia 2018.05.02 Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Przetargi | 16 maja 2018 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 558785-N-2018 z dnia 2018-05-16 r. Gmina Starogard Gdański: Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze... więcej...

Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku

Przetargi | 16 maja 2018 14:04 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania: „Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego wGiżycku” I. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku w lokalizacji Giżycko, Al. 1 Maja 14” II.... więcej...