Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe RGK.271.7.2.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszyn o długości 395 m i szerokości 1,0 m.

Przetargi | 05 lipca 2018 11:52 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zapytanie ofertowe RGK.271.7.2.2018 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona internetowa BIP: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/ „Przebudowę chodnika w miejscowości Rzeszyn o długości 395 m i szerokości 1,0 m. ” II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania... więcej...

Zapytanie ofertowe RGK.271.8.2.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Wójcin o długości 200 m i szerokości 1,2 m

Przetargi | 05 lipca 2018 11:50 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zapytanie ofertowe RGK.271.8.2.2018 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona internetowa BIP: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/ Przebudowę chodnika w miejscowości Wójcin o długości 200 m i szerokości 1,2 m. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa... więcej...

Zapytanie ofertowe RGK.271.10.2.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Golejewo o długości 680 m i szerokości 1,2 m.

Przetargi | 05 lipca 2018 11:48 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zapytanie ofertowe RGK.271.10.2.2018 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona internetowa BIP: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/ „Przebudowę chodnika w miejscowości Golejewo o długości 680 m i szerokości 1,2 m. ” II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania... więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa: - przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Przetargi | 05 lipca 2018 10:09 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 530112-N-2018 z dnia 2018-04-24 r.) Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 56 250 67 fax. (58) 56 246 41 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone z zastosowaniem przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) na wykonanie usługi zadania... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. " Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce"

Przetargi | 05 lipca 2018 09:29 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 583826-N-2018 z dnia 2018-07-05 r. Gmina Starogard Gdański: Termomodernizacja budynku świetlicy w Siwiałce OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

2018-07-04 Budowa łącznika nowopowstałej ul. Targowej i ul. B. Prusa gm. Węgorzewo

Przetargi | 04 lipca 2018 21:13 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie łącznika nowopowstałej ul. Targowej ( DW nr 650) i ul. B. Prusa w Węgorzewie. Budowa rozpoczyna się od krawędzi istniejącego skrzyżowania typu T z DW nr 650, a kończy się na istniejącym skrzyżowaniu typu T starej ul. Targowej i ul. B. Prusa, które po przebudowie zmieni układ na 4-wlotowy. Łączna długość odcinków objętych opracowaniem wynosi 141,57 m, tj. odcinek łącznika wraz z częścią ul. B. Prusa 96,32 m i odcinek istniejącego skrzyżowania starej ul. Targowej i ul. B. Prusa 45,25 m. Kategoria ruchu: KR 2 Zakres... więcej...

Zapytanie ofertowe na wynajem placu pod stoiska gastronomiczne, handlowe oraz stoiska świadczące usługi rozrywkowe podczas Święta Żywności Polskiej w Emilianowie zaplanowanego na19. 08. 2018

Przetargi | 04 lipca 2018 15:14 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Szanowni Państwo informujemy, że 19.08.2018r. obędzie się „Święto Żywności Polskiej” - w Sołectwie Emilianów w związku z powyższym przyjmujemy oferty na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne i stoiska z artykułami przemysłowymi oraz pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe (wesołe miasteczko). Stoiska będą zlokalizowane na przeciwko posesji Emilianów 37. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu. Złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. Zaleca się przed złożeniem oferty zapoznanie się z terenem przeznaczonym... więcej...

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszyny Kościelne

Przetargi | 04 lipca 2018 14:31 | Publikujący: Urząd Gminy Stupsk

Umowę Nr GKI.272.10.2018.AM z wy anym Wykonawcą podpisano 18-07-2018r. Ogłoszenie nr 583825-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. Gmina Stupsk: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszyny Kościelne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 04 lipca 2018 14:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 4 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/">... więcej...

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3,5 T PEUGEOT BOXER 270 2,5 TD 2.8 T

Przetargi | 04 lipca 2018 14:07 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Kuślin, 2018-07-04 Numer sprawy: KPO.3221.2.2018 WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO do 3,5 t PEUGEOT Boxer 270 2.5 TD 2.8t I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego: Nazwa sprzedającego Gmina Kuślin Adres sprzedającego ul. Emilii Sczanieckiej 4 Kod Miejscowość 64-316 Kuślin Telefon: 61 44 72 728 Faks: 61 44 72 731 Adres strony internetowej http://www.kuslin.pl">www.kuslin.pl ; www.bip.kuslin.pl lub ze strony internetowej ... więcej...

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ 004 GCBA 6/32

Przetargi | 04 lipca 2018 13:59 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Kuślin, 2018-07-04 Numer sprawy: KPO.3221.1.2018 WÓJT GMINY KUŚLIN OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ 004 GCBA 6/32 I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego: Nazwa sprzedającego Gmina Kuślin Adres sprzedającego ul. Emilii Sczanieckiej 4 Kod Miejscowość 64-316 Kuślin Telefon: 61 44 72 728 Faks: 61 44 72 731 Adres strony internetowej http://www.kuslin.pl">www.kuslin.pl ; www.bip.kuslin.pl lub ze strony internetowej ... więcej...