Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie oferowe wykonanie chodnika w miejscowości Rzeszyn

Przetargi | 10 września 2019 14:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - plik do po ania w załączniku PDF Zapytanie ofertowe RGK.271.16.2019 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona internetowa BIP: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/ „Wykonanie chodnika w miejscowości Rzeszyn o długości 215 m i szerokości 1,0 m. ” II.... więcej...

Zapytanie ofertowe Remont chodnika w m. Wójcin w ciągu drogi gminnej nr 140411C na odcinku od km 0+000 do km 0+255 strona lewa oraz remont chodnika w m Wójcin do bloków w ciągu drogi gminnej na działkach nr 128/8 i 128/11 na odcinku od km 0+000 do km 0+106

Przetargi | 10 września 2019 14:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - plik do po ania w załączniku PDF Zapytanie ofertowe RGK.271.15.2019 UWAGA: poprawiono długość chodnika w m Wójcin do bloków w ciągu drogi gminnej na działkach nr 128/8 i 128/11 na odcinku od km 0+000 do km 0+106”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego

Przetargi | 10 września 2019 14:12 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, dnia 09.09.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 1579). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). GMINA MIEJSKA GIŻYCKO Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego 1. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko. ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 2. Opis przedmiotu zamówienia: Sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny... więcej...

Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Kuślin

Przetargi | 10 września 2019 11:50 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

Na podstawie art. 28, art.38, art. 40 ust. 1 pkt 1 dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). WÓJT GMINY KUŚLIN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania Cena... więcej...