Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2019-07-12 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym Stręgiel, gm. Węgorzewo (II przetarg)

Przetargi | 15 lipca 2019 15:47 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w o ębie geodezyjnym Stręgiel, gm. Węgorzewo. Pierwszy przetarg został przeprowadzony 17.04.2019 r. Oznaczenie wg ewidencji gm. Węgorzewo, o ęb geod. Stręgiel Nr geod. działki 213/53 Pow. działki 1,2908 ha Nr księgi wieczystej OL2G/00011363/4 Opis nieruchomości Nieuz ojona, niezabudowana nieruchomość o kształcie wielokąta, położona pomiędzy asfaltową drogą powiatową a jeziorem Stręgiel, stanowiąca teren częściowo podmokły oraz zadrzewiony i zakrzaczony, przecięty... więcej...

2019-07-12 Przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu położonych w Węgorzewie przy ul. Leśnej.

Przetargi | 15 lipca 2019 15:44 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. Leśnej Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 1370/3 Powierzchnia: 0,2903 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00013908/1 Opis i przeznaczenie nieruchomości: Nieuz ojona, niezabudowana działka gruntu, zlokalizowana w pobliżu ośrodka wypoczynkowego i jez. Święcajty. Teren działki zadrzewiony, nierówny, o spadku w kierunku północno-zachodnim. Na terenie istnieją pozostałości po szambach. Klasyfikacja gruntu – LsVI Cena wywoławcza:... więcej...

WIZ.272.1.16.2019 „Zakup wyposażenia Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu (4)”

Przetargi | 15 lipca 2019 14:23 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 23 lipca 2019 r. do godz. 10:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w dniu 23 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej (nr 101) o godz. 10:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 573779-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. Powiat Bolesławiecki: „Zakup wyposażenia Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu (4)” ... więcej...

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Kowalewko, Strzegowo, Sułkowo Polne, Syberia, Unierzyż

Przetargi | 15 lipca 2019 14:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 573832-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. Gmina Strzegowo: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Kowalewko, Strzegowo, Sułkowo Polne, Syberia, Unierzyż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których... więcej...

Przebudowa drogi gminnej Nr 230614W na odcinku od km0+000 do km 0+421,85 w miejscowości Stupsk

Przetargi | 15 lipca 2019 13:36 | Publikujący: Urząd Gminy Stupsk

Umowę nr GKI.272.6.2019.AM podpisano z wy anym Wykonawcą w dniu 28 sierpnia 2019r. Ogłoszenie nr 573884-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. Gmina Stupsk: Przebudowa drogi gminnej Nr 230614W na odcinku od km0+000 do km 0+421,85 w miejscowości Stupsk OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.;„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”

Przetargi | 15 lipca 2019 10:09 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

Ogłoszenie nr 573611-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,... więcej...