Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

POSTĘPOWANIE PN: "Remont drogi gminnej relacji Stary Garwarz - Wólka Garwarska"

Przetargi | 15 maja 2018 12:45 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "remont drogi gminnej relacji Stary Garwarz - Wólka Garwarska" ogłoszonego w BZP pod numerem 558413-N-2018 w dniu 15.05.2018r.... więcej...

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz uruchomienie systemu informacji przestrzennej wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno

Przetargi | 15 maja 2018 12:41 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 558151-N-2018 z dnia 2018-05-15 r. Urząd Gminy Szczytno: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz uruchomienie systemu informacji przestrzennej wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie... więcej...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE "BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Numer ogłoszenia: 500106205-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Wieruszów, dnia 15.05.2018 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W postępowaniu przetargowym na : „ BUDOWĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BURSZTYNOWEJ W WIERUSZOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu- Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Przetargi | 15 maja 2018 11:28 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2018/05/14 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2018/05/30 ... więcej...

Zabezpieczenie medyczne (2 ratowników) podczas czterech imprez

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: Zabezpieczenie medyczne (2 ratowników) podczas czterech imprez: Rajdy rowerowe - Z poezją do niepodległości, Z regionem do niepodległości, Z historią do niepodległości oraz spływ rz. Bó Nazwa artykułu j.m. Ilość termin wykonania Miejsce usługi Pozycja 1. Zabezpieczenie medyczne Z poezją do niepodległości osoba 1 2018-06-02 obszar Powiatu Lwóweckiego Pozycja 2. Zabezpieczenie medyczne Z regionem do niepodległości osoba 1 2018-06-09 Trasa:... więcej...

POSTĘPOWANIE PN: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kondrajec Szlachecki Gmina Glinojeck"

Przetargi | 15 maja 2018 11:15 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kondrajec Szlachecki Gmina Glinojeck" ogłoszonego w BZP pod numerem 558247-N-2018 w dniu 15.05.2018r.... więcej...

Dostawa 20 książek o tematyce historycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na dostawę 20 książek o tematyce historycznej – w związku z realizacją projektu „Droga do niepodległości na polsko - czeskim pograniczu”. Lp. Nazwa artykułu Ilość 1. Słowiańskie dzieje Autor: Dębek Bogusław Andrzej 1 2. Drapieżny ród Piastów Autor: Leśniewski Sławomir 1 3. Historia Polski Autor Jerzy Topolski 1 4. Piastowie. Wędrówki po Polsce pierwszej dynastii Autor: Sławomir Koper 1 5. Polska niepodległość... więcej...

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami na odcinku Wiele-Chojny, Gmina Karsin

Przetargi | 15 maja 2018 10:54 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 558155-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 15.05.2018 r. Termin składania ofert: 29.05.2018 r. do godz. 11:00... więcej...

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Kluszewo

Przetargi | 15 maja 2018 10:46 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 558172-N-2018 z dnia 2018-05-15 r. Gmina Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kluszewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...