Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Harasiuki

Przetargi | 06 sierpnia 2019 11:10 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Harasiuki Lp Nr działki Pow. działki Nr KW Położenie opis Przezn. w MPO lub decyzja. Cena wywoławcza zł utto Kwota wadium w zł Termin zagospo-darow. Obciążenia i zobowiązania 1 871/3 0,1506 TB1N/00097508/3 Nieruchomość położona w miejscowości Łazory przy drodze powiatowej nr 1067R Bidaczów -Łazory. Brak planu. Wydana dec. o warunkach zab. Nr RRG.II. 6730.39.2011 z dnia 2011-10-18 określająca, że pod budownictwo jednorodzinne 30... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/19. NAZWA ZADANIA: UTWORZENIE MODERNIZACJA KLUBU SENIOR+ W LEKOWIE

Przetargi | 06 sierpnia 2019 11:09 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 07/19 REGIMIN, 2019-08-06 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/19. NAZWA ZADANIA: UTWORZENIE MODERNIZACJA KLUBU SENIOR+ W LEKOWIE Termin wykonania: 15 październik 2019 roku Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia: 200000,00 zł URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2019-08-06 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty: Numer oferty Nazwa (firma) i adres... więcej...

Inforrmacja z sesji otwarcia ofert w przetragu nieograniczonych pn.„Dowożenie i odwożenie do Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej”

Przetargi | 05 sierpnia 2019 13:21 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn.05.08.2019r. Z.P. 271.4.PN. 1.2019 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dowożenie i odwożenie do Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej” Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Dowożenie i odwożenie... więcej...

Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w okresie od 03.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przetargi | 05 sierpnia 2019 11:08 | Publikujący: Urząd Gminy w Sierpcu

Ogłoszenie nr 582400-N-2019 z dnia 2019-08-05 r. Gmina Sierpc:Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Studzieńcu w okresie od 03.09.2019 r. do 31.12.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

2019-08-02 Wykonanie prac wykończeniowych pn. "Modernizacja świetlicy w Gujach – II Etap”

Przetargi | 02 sierpnia 2019 17:41 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wykończeniowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Guja. Zakres rzeczowy prac budowlanych obejmuje: Wykonanie okładzin ścian wewnętrznych i posadzek Wykonanie instalacji wody i centralnego ogrzewania Wyposażenie kotłowni Montaż armatury sanitarnej i ceramiki Skrócenie amy garażowej Przesklepienie otworów drzwiowych Montaż stolarki drzwiowej Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i dojazdu do garażu Montaż studni rewizyjnej na instalacji sanitarnej (Treść ogłoszenia w załączeniu)... więcej...