Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Przetargi | 11 grudnia 2017 14:39 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dnia 11.12.2017r. MGOPS.PS. 271.3.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie. Projekt jest realizowany w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. I.Zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej... więcej...

OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe - „Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sierpc w okresie od 3 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.”

Przetargi | 11 grudnia 2017 14:12 | Publikujący: Urząd Gminy w Sierpcu

GOPS.271.1.2017 OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe Zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Sierpc zaprasza do złożenia oferty na: „Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Sierpc w okresie od 3 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.” I. ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21C 09-200 Sierpc NIP: 776-159-97-64 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II

Przetargi | 11 grudnia 2017 13:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 11.12.2017 r. 271.30.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 609358-N-2017 z dnia 2017-10-30 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu... więcej...

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.41.2017 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Przetargi | 11 grudnia 2017 12:30 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Termin składania ofert: 18.12.2017 r. godz. 12:00... więcej...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ZP.271.68.2017 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Przetargi | 11 grudnia 2017 12:11 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie art.67 ust.1 pkt 12 Ustawy Pzp pn: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko.... więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa do autobusów szkolnych Gminy Warlubie na 2018 r.

Przetargi | 11 grudnia 2017 08:26 | Publikujący: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Warlubie, dn. 11.12.2017 r. Znak: SAPO.251.3.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Warlubie. 1. Zamawiający: Nabywca: Gmina Warlubie, Odbiorca: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu ul. Dworcowa 15, 86... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.67.2017 Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko

Przetargi | 08 grudnia 2017 15:05 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b1fcaa2e-8ca9-409b-953e-c0d053a4d223" target="_blank ... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostaw paliw dla Gminy Kowale Oleckie w roku 2018

Przetargi | 08 grudnia 2017 09:24 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania: 2017/12/08 Tryb postępowania: przetrarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2017/12/18 ... więcej...

Zaproszenie do składania ofert - „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet”

Przetargi | 08 grudnia 2017 07:55 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 na: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet” I. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego dostępu do sieci Internet w okresie od 1 stycznia 2018 r. do31lipca 2018 r.” II. Zakres przedmiotowy zamówienia: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego... więcej...