Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu na Plaży Miejskiej w Giżycku pod stanowiska handlowe nr 1,2,3,4.

Przetargi | 16 maja 2018 13:02 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ STANOWSIK HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę gruntu pod stanowiska na Plaży Miejskiej oznaczonych na planie w załączniku nr 1 jako stanowiska 1,2,3,4 każde o wymiarach 3m x3m z przeznaczeniem na handel: strojami kąpielowymi, okularami przeciwsłonecznymi, pamiątkami, koszulkami, zabawkami do piasku, materacami, sprzętem sportowym, sprzedaż: popcornu, waty cukrowej oraz malowania henną i wykonywania warkoczyków afrykańskich,... więcej...

Rozeznanie cenowe - ,,Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie”

Przetargi | 16 maja 2018 12:29 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Gmina Kowale Oleckie zaprasza do wzięcia udziału w prowadzonym rozeznaniu cenowym związanym z ustaleniem wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego w ramach projektu pn.: ,,Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie”, dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.... więcej...

Informacja o zakończeniu postępowania przetargowego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk" OGŁOSZONEGO 27.04.2018 R.

Przetargi | 16 maja 2018 10:57 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.04 2018r. na wybór wykonawcy zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk”, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zg. z art.93 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ), przetarg zostaje unieważniony.... więcej...

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Wykonaniu instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Lwówek Śląski, dnia 16 maj 2018r. OR.272.31.2018 Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na : Wykonaniu instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień... więcej...

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z Nurtem Wdy

Przetargi | 16 maja 2018 08:53 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 558760-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 16.05.2018 r. Termin składania ofert: 04.06.2018 r. do godz: 11:00... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo

Przetargi | 15 maja 2018 14:45 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 15.05.2018 r. 271.12.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa dróg w miejscowościach Leszczyna i Mączewo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 552716-N-2018 z dnia 2018-04-30 r. Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu... więcej...

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych, nad realizacją robót wykonywanych na rzecz Zamawiającego wg. przedmiaru robót i w ramach zawartej z Wykonawcą robót umowy na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitali

Przetargi | 15 maja 2018 14:38 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych, nad realizacją robót wykonywanych na rzecz Zamawiającego wg. przedmiaru robót i w ramach zawartej z Wykonawcą robót umowy na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,... więcej...