Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno Etap I

Przetargi | 22 maja 2017 12:38 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 513693-N-2017 z dnia 2017-05-22 r. Urząd Gminy Szczytno: Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno Etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy... więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w postępowaniu przetargowym w części 2 wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Przetargi | 19 maja 2017 17:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 19 maja 2017r. Nr sprawy: 271.5.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT postępowaniu przetargowym w części 2 wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że Zamawiający – Gmina Strzegowo na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę –1320036,00 zł brutto, w tym na część 1 – 1 032 216,00 zł brutto i na część 2 – 287820,00 zł brutto Do upływu... więcej...

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - postępowaniu przetargowym w części 1 wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Przetargi | 19 maja 2017 17:07 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 19 maja 2017r. Nr sprawy: 271.5.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT postępowaniu przetargowym w części 1 wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że Zamawiający – Gmina Strzegowo na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę –1320036,00 zł brutto, w tym na część 1 – 1 032 216,00 zł brutto i na część... więcej...

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Pełnienie nadzoru inwestorskiego: część I: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem, część II: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Przetargi | 19 maja 2017 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 19.05.2017 r. 271.8.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego: część 1: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem część 2: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.20.2017 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+538,29 położonej na terenie Gminy Nisko – msc. Zarzecze.

Przetargi | 19 maja 2017 14:17 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+538,29 położonej na terenie Gminy Nisko – msc. Zarzecze. Termin składania ofert: 05.06.2017 r. godz. 11:30... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 19 maja 2017 13:43 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 19 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres trzech lat. Wykaz wywieszony będzie od dnia 19.05. 2017 r. do 9.06.2017 r. Jakub Farinade Wójt Gminy Sztutowo ... więcej...

Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie

Przetargi | 19 maja 2017 11:10 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 512319-N-2017 z dnia 2017-05-19 r. Gmina Wojcieszów: Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu... więcej...