Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.28.2017 – „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”

Przetargi | 19 czerwca 2017 13:46 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”.... więcej...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/17. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi | 19 czerwca 2017 13:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 05/17 REGIMIN, 2017-06-19 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/17. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Termin realizacji od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zadania w wysokości: 466560,00 zł utto URZĄD GMINY REGIMIN informuje, że w dniu 2017-06-19 o godzinie 1030 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty: Numer... więcej...

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego - autobusu Citroen Jumper

Przetargi | 19 czerwca 2017 13:26 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Nowe Miszewo, dnia 16 czerwca 2017 rok PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO - AUTOBUSU Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie Ul. Pałacowa 2b 09-470 Bodzanów Ogłasza III przetarg na sprzedaż samochodu osobowego –autobus 1. samochód osobowy -autobus marki Citroen Jumper: - rok produkcji 2004 - poj. silnika 2800 cm3, ON - liczba miejsc 15 Stan techniczny pojazdu: Przebieg ok 480 tys km Brak przeglądu technicznego pojazdu. W silniku zerwany pasek rozrządu. - cena wywoławcza 2 400, 00 zł Samochód można obejrzeć w dni robocze od godz.... więcej...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przetargi | 19 czerwca 2017 12:22 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo, 19.06.2017 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacją inwestycji pn. Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Numer sprawy: 271.16.2017. (ogłoszenie o zamówieniu numer: 526461-N-2017; data zamieszczenia: 2017-06-07 r.) Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W związku z wystąpieniem Wykonawcy... więcej...

test

Przetargi | 19 czerwca 2017 08:31 | Publikujący: Urząd Gminy Czempiń

... więcej...

Zaproszenie do składania ofert: I ZAKRES – WYKONANIE UTWARDZENIA NA PLAŻY MIEJSKIEJ II ZAKRES – PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY KANALE GIŻYCKIM III ZAKRES –UTWARDZENIE PRZEJŚCIA NA UL. ŻEGLARSKIEJ IV ZAKRES – SZACHY PARKOWE

Przetargi | 16 czerwca 2017 15:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: 1.1. Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert wprzetargu pisemnym narzeczZamawiającego za zadania pn.: a) Zakres I - Wykonanie utwardzenia na plaży miejskiej, b) Zakres II - Przebudowa chodnika nad Kanałem Giżyckim, c) Zakres III – Utwardzenie przejścia na ul. Żeglarskiej, d) Zakres IV – Szachy parkowe. 1.2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia zzachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców. 1.3. Do niniejszego postępowania... więcej...

ZAPYTANIE CENOWE Na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro

Przetargi | 16 czerwca 2017 14:44 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

ZAPYTANIE CENOWE Na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro ... więcej...

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi kraj

Przetargi | 16 czerwca 2017 09:20 | Publikujący: Gmina Wólka

Jakubowice Murowane, 16-06-2017r. RI.271.5.2017.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF 2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną... więcej...

Obwieszczenie Nr 45/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny Wyzwolenia 6/7

Przetargi | 14 czerwca 2017 17:44 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE Nr 45/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz napodstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości wformie przetargu ustnego nieograniczonego. Lokal mieszkalny nr 7 znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Wyzwolenia 6... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 271.5.2017 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Przetargi | 14 czerwca 2017 16:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych... więcej...