Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki".

Przetargi | 06 grudnia 2019 12:46 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Ogłoszenie nr 633298-N-2019 z dnia 2019-12-06 r. Gmina Harasiuki:Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

Przetargi | 06 grudnia 2019 11:47 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Początek formularza Ogłoszenie nr 633339-N-2019 z dnia 2019-12-06 r. Urząd Gminy Szczytno: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których... więcej...

II Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 2020

Przetargi | 06 grudnia 2019 11:00 | Publikujący: Urząd Gminy Wiśniewo

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo... więcej...

Informacja o wyniku przetargu

Przetargi | 06 grudnia 2019 09:44 | Publikujący: Gmina Garbatka-Letnisko

... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE „DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY MZK GIŻYCKO W ROKU 2020”

Przetargi | 05 grudnia 2019 18:25 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730), wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, Zamawiający zaprasza do złożenia oferty... więcej...

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Przetargi | 05 grudnia 2019 16:15 | Publikujący: Gmina Dmosin

Ogłoszenie w BZP nr 633047-N-2019 z dnia 2019-12-05 r. Gmina Dmosin: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...