Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra - Dobrsk - Gralewo''

Przetargi | 17 stycznia 2020 14:05 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2931/1/2020 Ogłoszenie nr 503299-N-2020 z dnia 2020-01-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra - Do sk - Gralewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...