Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie Wójta Gminy 17.07.2019

Przetargi | 18 lipca 2019 07:40 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 17.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 10 lat Wykaz zamieszczony będzie od dnia 17.07.2019 r. do 7.08.2019 r. Wójt Robert Zieliński ... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby na odcinku od km 3+150 do km 5+170 o długości 2,020 km

Przetargi | 17 lipca 2019 13:36 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2931/3/2019 Ogłoszenie nr 574823-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby na odcinku od km 3+150 do km 5+170 o długości 2,020 km OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się... więcej...

Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj") - Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-01, godzina: 10:00

Przetargi | 17 lipca 2019 13:25 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 575038-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Gmina Wojcieszów: „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

Informacja o wyniku przetargu

Przetargi | 17 lipca 2019 11:54 | Publikujący: Urząd Gminy Zakrzewo

... więcej...

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie

Przetargi | 17 lipca 2019 10:29 | Publikujący: Miasto i Gmina w Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nr ogłoszenia BZP nr 573625-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Nazwa zadania: Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Przetargi | 17 lipca 2019 10:05 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANEBUDOWA WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ Numer referencyjny: WJM.271.8.2019 Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 128 -311843 z dnia 05.07.2019r. Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej. Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem:https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/public/6603/details Uzyskanie... więcej...