Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłaszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ciasnej

Przetargi | 12 kwietnia 2019 12:51 | Publikujący: Gmina Ciasna

Wójt Gminy Ciasna ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ciasnej, oznaczonych geodezyjnie jako działki: Nr 1200/4 o powierzchni 0,0801 ha z k.m. 4 Ciasna, Nr 1201/4 o powierzchni 0,0749 ha z k.m. 4 Ciasna, Nr 1202/4 o powierzchni 0,0751 ha z k.m. 4 Ciasna, Nr 1203/4 o powierzchni 0,0750 ha z k.m. 4 Ciasna, Nr 1204/4 o powierzchni 0,0750 ha z k.m. 4 Ciasna, Nr 1205/4 o powierzchni 0,0750 ha z k.m. 4 Ciasna, Nr 1206/4 o powierzchni 0,0759 ha z k.m. 4 Ciasna, Nr 1209/4 o powierzchni 0,0701 ha z k.m. 4 Ciasna, Nr 1210/4... więcej...

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Siedlimowo

Przetargi | 12 kwietnia 2019 12:13 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik do po ania w formacie PDF Informacja z otwarcia ofert - załącznik do po ania w formacie PDF Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - załącznik do po ania w formacie PDF Ogłoszenie nr 536893-N-2019 z dnia 2019-04-12 r. Gmina Jeziora Wielkie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedlimowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej... więcej...

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 12.04.2019 r.

Przetargi | 12 kwietnia 2019 12:00 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.2.dB.2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi "Droga do Bednarza" w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+050... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 138072N w m. Stożne

Przetargi | 12 kwietnia 2019 11:26 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/04/12 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/04/30 ... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy

Przetargi | 12 kwietnia 2019 11:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 12.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie http://www.sztutowo.pl/, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 4 lat Wykaz zamieszczony będzie od dnia 12.04.2019 r. do 2.05.2019 r. Wójt Robert Zieliński ... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo”.

Przetargi | 12 kwietnia 2019 10:16 | Publikujący: Urząd Gminy w Chrostkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało: - opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2019 r. pod numerem 536982-N-2019, - zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 12.04.2019... więcej...

Obsługa techniczna i wyłączność na prowadzenie gastronomii i sprzedaży piwa podczas Wielkiego Festynu Pomidorowego w dniu 11 sierpnia 2019 r.

Przetargi | 12 kwietnia 2019 09:55 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zapytanie cenowe Na wykonanie obsługi technicznej i wyłączność na prowadzenie gastronomii i sprzedaży piwa podczas Wielkiego Festynu Pomidorowego w dniu 11 sierpnia 2019 r. Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich Jeziora Wielkie 98, 88-324 Jeziora Wielkie, tel. 52 3187282 . Wymagania do prowadzenia gastronomii i sprzedaży piwa( bez lodów i gofrów). 1 Wymogi minimum: - 800 miejsc siedzących zadaszonych parasolami - 5 punktów gastronomicznych oraz 1 grill - 10 nalewaków piwnych Cena za 0.5 l piwa nie może przekraczać kwoty... więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przetargi | 12 kwietnia 2019 07:41 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Gmina Gryfów Śląski działająca za pośrednictwem Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim zaprasza do złożenia oferty na zakup używanej koparko – ładowarki o wartości szacunkowej poniżej 30 tysięcy euro ... więcej...

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach

Przetargi | 11 kwietnia 2019 13:51 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 11.04.2019r. Z.P.271.1.PN. 9 - 2019 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm..) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa i rozbudowa świetlicy środowiskowej... więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przetargi | 11 kwietnia 2019 12:13 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

... więcej...

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych.

Przetargi | 10 kwietnia 2019 15:17 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych. Okres trwania dzierżawy - od 01.05.2019 r. do 31.08.2019 r. Przetarg obejmuje część nieruchomości oznaczonej nr geod. działki 1-535/2 położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej /załącznik nr 1/ Przeznaczenie - lokalizacja wypożyczalni sprzętu... więcej...