Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa oleju lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin"

Przetargi | 04 października 2018 12:00 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 04.10.2018r. Z.P.271.6.PN.4 .2018 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”

Przetargi | 04 października 2018 11:15 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie nr 631815-N-2018 z dnia 2018-10-04 r. Gmina Starogard Gdański: pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa przystani kajakowych w msc. Krąg (Kręgski Młyn), Żabno, Owidz i Klonówka, - przenosek kajakowych w msc. Nowa Wieś Rzeczna, Owidz i Klonówka, w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego... więcej...

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1.000 ton, na sezon 2018/2019

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa soli drogowej z antyz ylaczem w ilości 1.000 ton, na sezon zimowy 2018/2019. Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim przy ulicy Szpitalnej 4, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat ZDP). Termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2018 roku o godz. 8:45. Otwarcie ofert o godz. 9:00 (pok. nr 3). ... więcej...

2018-10-03 Przetarg na modernizację świetlicy w Gujach gm. Węgorzewo (II przetarg)

Przetargi | 03 października 2018 16:14 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 266, 09 m2 na działce nr ewid. 170 o ęb 5-Guja. Kategoria obiektu budowlanego: IX. (Treść ogłoszenia w załączeniu)... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach

Przetargi | 03 października 2018 15:05 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...

„Dostawa sprzętu multimedialnego i wyposażenia pracowni przedmiotowych” do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży w ramach projektu "Dobra edukcja w Białowieży" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Przetargi | 03 października 2018 15:04 | Publikujący: Urząd Gminy w Białowieży

http://bip.ug.bialowieza.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1230">SIWZ 2018 zał. nr 1 formularz ofertowy zał. nr 2 oświadczenie zał. nr 3 grupa kapitałowa zał. nr 4 opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 kosztorys ofertowy ... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2018/2019.

Przetargi | 03 października 2018 12:20 | Publikujący: Gmina Mirsk

Znak sprawy: ZP.271.1.2018 Mirsk, dnia 03.10.2018r. OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę – wartość poniżej 221.000 EURO GMINA MIRSK, 59-630 Mirsk, plac Wolności 39 tel. 75 64 70 440, fax: 75 64 70 469, http://www.mirsk.pl/">www.mirsk.pl e-mail: ... więcej...

Informacja z sesji otwarcia ofert

Przetargi | 03 października 2018 10:58 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

... więcej...

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn.” Nadzór inwestorski nad „Remontem i odnową części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”

Przetargi | 03 października 2018 09:23 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na nadzór inwestorski nad remontem i odnową części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk, jako najkorzystniejszą wy aną ofertę firmy: Doradztwo i Zarządzanie Edukacja i Nadzór Iwona Gurlaga ul. Pułaskiego 1A/2 58-562 Podgórzyn za cenę 15.310,11 zł utto. W załączeniu: Protokół wyboru oferty... więcej...