Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy z dnia 24.03.2017r do przetargu nr 41855 na "Adaptację Przedszkola w Kokoszkowach"

Przetargi | 24 marca 2017 11:55 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Zamawiający -Gmina Starogard Gdański udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy , do przetargu nr 41855 na "Adaptację przedszkola w Kokoszkowach" Pytania i odpowiedzi -w załączniku ... więcej...

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłosznia- Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg

Przetargi | 24 marca 2017 10:09 | Publikujący: Gmina Wólka

Jakubowice Murowane, 24-03-2017r. RI.271.3.2017.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg. Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, żednia 23-03-2017r. otrzymał drogą elektroniczną odwykonawcy zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunkówzamówienia (SIWZ). Poniżej zamieszczone sąpytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

Przetargi | 23 marca 2017 14:15 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z2016r., poz. 2174 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) o g ł a s z a m 1.Ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych oznaczonychw ewidencji gruntów i budynków jako: 1) działka nr 644 o pow. 0,1812 ha KW TB1N/00082449/3... więcej...

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi w ulicy Ejtnera oraz wyniesionego skrzyżowania ulic G. Franciszka Żymirskiego z Ks. Kazimierza Pieniążka w Kobyłce

Przetargi | 23 marca 2017 13:20 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.10.2017 Aktualny termin składania ofert: 3 kwiecień 2017 r., godzina: 13:00 Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania (dwa opracowania ): 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi w ulicy Ejtnera w Kobyłce wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; 2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniesionego skrzyżowania ulic G. Franciszka Żymirskiego z Ks. Kazimierza Pieniążka w Kobyłce wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. ... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju napędowego” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. ... więcej...

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi w ulicy Kordeckiego w Kobyłce

Przetargi | 23 marca 2017 12:07 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.9.2017 Aktualny termin składania ofert: 3 kwietnia 2017 r. godzina 14:00 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi w ulicy Kordeckiego w Kobyłce wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.... więcej...