Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym do załadunku i przewozu osadu i urządzenia ssąco-płuczącego do czyszczenia kanalizacji zamontowanego na przyczepie

Przetargi | 20 czerwca 2017 15:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo , dnia 20.06.2017 roku Nr sprawy: 271.15.2017 Gmina Strzegowo Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym do załadunku i przewozu osadu i urządzenia ssąco-płuczącego do czyszczenia kanalizacji zamontowanego na przyczepie INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W dniu 20.06.2017 roku, o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym do załadunku i przewozu osadu i urządzenia ssąco-płuczącego do czyszczenia kanalizacji zamontowanego na przyczepie Podział: W zakresie części... więcej...

Zaproszenie do składania ofert: Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 280 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek Śląski.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU pn. „Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja częściowa opracowanego projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej z 2014 r. (GK-OG.6640.677.2014) dla 280 zakładanych gniazdowo punktów osnowy na obszarze gmin Gryfów Śląski, Lwówek Śląski.” Zamawiający: Powiat Lwówecki Adres do korespondencji: ul. Szpitalna nr 4, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75782 51 73 Zaprasza do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty... więcej...

Informacja o złożonych ofertach - Dożywianie podopiecznych i dzieci w szkołach

Przetargi | 20 czerwca 2017 11:03 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu została złożona oferta firmy: P.H.U. "AG-MA" Augustyna Mandziej ul. Polna 1a 59-850 Świeradów Zdrój Szczegóły informacji w załączonym pliku.... więcej...

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do 30 czerwca 2018 roku

Przetargi | 20 czerwca 2017 10:14 | Publikujący: Urząd Gminy w Sierpcu

Ogłoszenie nr 535113-N-2017 z dnia 2017-06-20 r. Urząd Gminy w Sierpcu: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do 30 czerwca 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz... więcej...

GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA „WYNAJEM SCENY, NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA, WRAZ Z OBSŁUGĄ PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ XXVII DNI ZŁOCZEWA W ZŁOCZEWIE W DN. 03.09.2017”

Przetargi | 19 czerwca 2017 14:37 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że organizuje imprezę pn. „ XXVII Dni Złoczewa” w dniu 03.09.2017 roku. W związku z powyższym przyjmujemy oferty na „wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu. Termin nadsyłania ofert mija 28.06. 2017. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania.... więcej...