Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

Przetargi | 12 grudnia 2017 13:22 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147, z późn.zm. ) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: 1) nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 119/14, w o ębie Kowale Oleckie,... więcej...

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń ZDP w Nisku

Przetargi | 12 grudnia 2017 12:54 | Publikujący: Zarząd Dróg Powiatowych Nisko

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. : "Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku"... więcej...

Drugie ogłoszenie o sprzedaży drewna

Przetargi | 12 grudnia 2017 12:39 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza drugą licytację drewna użytkowego z gatunku dąb szypułkowy , pozyskanego w czasie likwidacji wiatrołomów i wywrotów w Parku Miejskim w Nisku. Oferta przeznaczona jest dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą. W tabeli zostało przedstawione 10 sztuk szt. drewna z podaniem wymiarów i cen wywoławczych. Wszyscy zainteresowani mogą składać oferty kupna, w zaklejonych kopertach, w pokoju nr 12 UGiM Nisko, w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r., do godziny 11:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.66.2017 pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz dróg poprzecznych wraz z budową oświetlenia drogowego

Przetargi | 12 grudnia 2017 12:02 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz dróg poprzecznych wraz z budową oświetlenia drogowego.... więcej...

Zapytania do przetargu nieograniczonego pn „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018”

Przetargi | 12 grudnia 2017 11:32 | Publikujący: Gmina Kołaczkowo

Dnia 6 grudnia 2017 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do przetargu „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018” następującej treści: Składamy kilka pytań odnośnie procedury przetargowej „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2018” . 1. Czy wartości podane w karcie charakterystyki są poparte badaniami laboratoryjnymi produktu ,który został państwu dostarczany? 2. Normy ,które państwo podaliście spełniają tylko dwa produkty w Polsce . Są to... więcej...

Ochrona parku Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim – I etap

Przetargi | 12 grudnia 2017 11:18 | Publikujący: Gmina Ciasna

Zamówienie obejmuje wykonanie prac ochronnych na podstawie dokumentacji dendrologicznej autorstwa mgr inż. Witosława Grygierczyka: „Projekt ochrony wpisanego do rejestru zabytków parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim, położonym w Sierakowie Śląskim przy ul. Parkowej” w oparciu o przedmiar robót, zestawienie drzew do pielęgnacji i zestawienie drzew do wycinki. Realizowany Etap I obejmuje prace mające ochronić, znacznie zdegradowany i zaniedbany drzewostan zabytkowego Parku w Sierakowie Śląskim w najintensywniej zadrzewionym obszarze... więcej...

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Woźniki

Przetargi | 12 grudnia 2017 08:05 | Publikujący: Gmina Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Woźniki oznaczonych jako: Lp. Oznaczenie nieruchomości według Pow. [ha] Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Cena wywoławcza [zł] Wadium [zł] Księgi wieczystej Katastru nieruchomości 1. Prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublińcu księga wieczysta nr CZ1L/00035605/6 dz. nr 583/42 k.m. 2 o ęb Woźniki 0.0889 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren działki płaski. W sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka... więcej...