Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Przetargi | 14 stycznia 2020 10:43 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020... więcej...

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy

Przetargi | 14 stycznia 2020 10:37 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Przedmiotem sprzedaży są: 1. Płyty drogowe betonowe, pełne, z ojone (używane – rok produkcji 1974), o wymiarach: 3 m x 1,25 m, w ilości ogółem – 38 sztuk. Cena 1 szt. – 120,00 zł netto. 2. Trylinka betonowa, z ojona (używana – rok produkcji 1974), o wymiarach: 35 cm x 35 cm, w ilości – 700 szt. Cena 1 szt. – 3,00 zł netto. 3. Sprzedaż płyt nastąpi w ilościach: po 19 sztuk, cena wywoławcza 2280,00 zł, wadium – 228,00 zł. 4. Sprzedaż trylinki nastąpi w ilościach po 100 sztuk, cena wywoławcza 300,00 zł, wadium – 30,00... więcej...

Zapraszenia do składania ofet na wykonanie, dostawę oraz montaż 6 drewnianych domków handlowych półotwartych z możliwością demontażu

Przetargi | 14 stycznia 2020 08:30 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Giżycko, dnia 10.01.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 1579). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). GMINA MIEJSKA GIŻYCKO Zaprasza do złożenie oferty na wykonanie, dostawę oraz montaż 6 drewnianych domków handlowych półotwartych z możliwością demontażu 1. Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko. ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 2.... więcej...

Zapytania ofertowe w ramach projektu „Aktywność to przyszłość !"

Przetargi | 13 stycznia 2020 17:25 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Gmina Wleń w ramach realizacji projektu„Aktywność to przyszłość !”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.ogłasza zapytania ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych: ... więcej...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

Przetargi | 13 stycznia 2020 13:38 | Publikujący: Urząd Mista i Gminy Biała Rawska

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania 1. Przebudowa dróg gminnych Robota budowlana Przetarg nieograniczony 800 000,00 zł I kwartał 2. Dostawa kruszywa łamanego wrazzrozładunkiem Dostawa Przetarg nieograniczony 280 000,00... więcej...

Plan zamówień publicznych w roku 2020

Przetargi | 13 stycznia 2020 13:00 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Gmina Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu www.kowaleoleckie.eu Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2020 Gmina Kowale Oleckie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielnie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r. Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty... więcej...

Przebudowa pomieszczeń kuchni w Domu Kultury w Wielu

Przetargi | 13 stycznia 2020 11:45 | Publikujący: Urząd Gminy Karsin

Numer ogłoszenia: 502197-N-2020, Data ogłoszenia: 13.01.2020 r., Termin składania ofert: 28.01.2020 r. do godz.: 08:30... więcej...

2020-01-10 Przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. Leśnej

Przetargi | 13 stycznia 2020 11:19 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu poł. w Węgorzewie przy ul. Leśnej. Poprzedni przetarg został przeprowadzony w dniu 23 sierpnia 2019 r. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 1370/3 Powierzchnia: 0,2903 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00013908/1 Opis i przeznaczenie nieruchomości: Nieuz ojona, niezabudowana działka gruntu, zlokalizowana w pobliżu ośrodka wypoczynkowego i jez. Święcajty. Teren działki zadrzewiony, nierówny, o spadku w kierunku północno-zachodnim. Na terenie istnieją pozostałości... więcej...