Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2019-08-02 Wykonanie prac wykończeniowych pn. "Modernizacja świetlicy w Gujach – II Etap”

Przetargi | 02 sierpnia 2019 17:41 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wykończeniowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Guja. Zakres rzeczowy prac budowlanych obejmuje: Wykonanie okładzin ścian wewnętrznych i posadzek Wykonanie instalacji wody i centralnego ogrzewania Wyposażenie kotłowni Montaż armatury sanitarnej i ceramiki Skrócenie amy garażowej Przesklepienie otworów drzwiowych Montaż stolarki drzwiowej Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i dojazdu do garażu Montaż studni rewizyjnej na instalacji sanitarnej (Treść ogłoszenia w załączeniu)... więcej...

Zapytania ofertowe w ramach projektu „Aktywność to przyszłość !"

Przetargi | 02 sierpnia 2019 16:01 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Zapytania ofertowe w ramach projektu „Aktywność to przyszłość !" Gmina Wleń w ramach realizacji projektu„Aktywność to przyszłość !”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.ogłasza zapytania ofertowe: Trener pracy - 6/2019/0032/9.1.1 ... więcej...

Przebudowa nawierzchni ciągu drogi ul. Drzymały - termin składania ofert do 19.08.2019 r. do godz. 10:00

Przetargi | 02 sierpnia 2019 14:47 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 581970-N-2019 z dnia 2019-08-02 r. Gmina Miejska Giżycko: Przebudowa nawierzchni ciągu drogi ul. Drzymały OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...

Zapytania ofertowe w ramach projektu „Nowy zawód - lepsze jutro!"

Przetargi | 02 sierpnia 2019 13:43 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

Zapytania ofertowe w ramach projektu „Nowy zawód - lepsze jutro!" Gmina Wleń w ramach realizacji projektu„Nowy zawód - lepsze jutro!”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.ogłasza zapytania ofertowe: Kursy zawodowe – 4/2019/0033/9.1.1 Kurs prawo jazdy kat. B – 5/2019/0033/9.1.1 Trener pracy - 6/2019/0033/9.1.1 ... więcej...