Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DLA PRACOWNIKÓW MZK W GIŻYCKU W OKRESIE OD 01.11.2019 R. DO 31.03.2020 R.

Przetargi | 03 października 2019 21:29 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, prosimy o złożenie oferty na: Zakup posiłków regeneracyjnych wraz z dostawą dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku w okresie od 01.11.2019 r. do 31.03.2020 r.... więcej...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Pniewy w roku 2020”

Przetargi | 03 października 2019 15:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Zamawiający Gmina Pniewy Pniewy, dnia 03.10.2019 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy NIP: 797-205-65-81 Znak sprawy: Oś.6140.3.2019 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Pniewy w roku 2020” I. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje: 1) całodobową gotowość do świadczenia opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych... więcej...

Zaproszenie do składania ofertw postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2020 oraz zapewnienie im opieki w schronisku”

Przetargi | 03 października 2019 15:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, dnia 03.10.2019 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: Oś.6140.3.2019 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2020 oraz zapewnienie im opieki w schronisku” I. Opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy mogą składać oferty w zakresie: 1) wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy wraz z transportem do schroniska dla zwierząt; 2) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku... więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2020 oraz zapewnienie im opieki w schronisku” z dn. 25.09.2019r znak sprawy Oś.6140.1.2019.

Przetargi | 03 października 2019 15:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: Oś.6140.2.2019 Pniewy, dnia 03.10.2019 r Unieważnienie postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2020 oraz zapewnienie im opieki w schronisku” z dn. 25.09.2019r znak sprawy Oś.6140.1.2019. Gmina Pniewy informuje, że prowadzone postępowanie zostało unieważnione. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Sporządziła: Beata Kłos-Frączak Tel: 048 668... więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Pniewy w roku 2020” z dn. 25.09.2019r znak sprawy Oś. 6140.1.2019.

Przetargi | 03 października 2019 15:26 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: Oś.6140.2.2019 Pniewy, dnia: 03.10.2019r. Unieważnienie postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Pniewy w roku 2020” z dn. 25.09.2019r znak sprawy Oś. 6140.1.2019. Gmina Pniewy informuje, że prowadzone postępowanie zostało unieważnione. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Sporządziła: Beata... więcej...

2019-10-03 Przebudowa drogi gminnej w Sztynorcie

Przetargi | 03 października 2019 14:56 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi długości ok. 185 m na działce gminnej o nr ewid. 13/1. Droga o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdy na posesje z kostki ukowej betonowej gr. 8 cm, miejsca postojowe z kostki ukowej betonowej gr. 8 cm i chodniki z kostki ukowej betonowej gr. 6 cm. Zakres robót obejmuje: Pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, krawężników i o zeży wraz z ich utylizacją. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu... więcej...

Informacja o otwarciu ofert na dostawę węgla.

Przetargi | 03 października 2019 13:59 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2019-10-02 RRG.III.2711.9.2019 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki”. Zamawiający przedstawia poniżej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 2 października 2019 r Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie: Nr oferty Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena utto oferty 1. WEGLOPASZ... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/19. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWO-REKREACYJNEGO W REGIMINIE

Przetargi | 03 października 2019 12:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2019-10-03 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/19. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWO-REKREACYJNEGO W REGIMINIE 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wy ał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: CYBER-TECH PPA NAŁĘCZ S.C. GRZYBOWO 84 06-461 REGIMIN Cena... więcej...

Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kowalewko, Sułkowo Polne, Syberia, Unierzyż, Unikowo

Przetargi | 03 października 2019 12:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 605199-N-2019 z dnia 2019-10-03 r. Gmina Strzegowo: Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kowalewko, Sułkowo Polne, Syberia, Unierzyż, Unikowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk - Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetargi | 03 października 2019 11:36 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tc), zwanej dalej ustawą informuję, że w postępowaniu na „Przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Dębsk” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński, ul. Ciechanowska 20, 06-500 Mława zceną wykonania zamówienia 76.477,34 zł utto. Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału... więcej...