Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj") - Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-11, godzina: 10:00

Przetargi | 19 czerwca 2019 09:42 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Ogłoszenie nr 563039-N-2019 z dnia 2019-06-19 r. Gmina Wojcieszów: „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz... więcej...

2019-06-18 Przetarg na przewozy szkolne uczniów do szkół w gminie Węgorzewo od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Przetargi | 18 czerwca 2019 23:18 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przetarg dotyczy przewozu uczniów będących mieszkańcami gminy Węgorzewo, na podstawie biletów miesięcznych, uczęszczających do szkół. (treść ogłoszenia w załączeniu) Dnia 24 czerwca 2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia wraz z załącznikami (treść ogłoszenia po zmianach w załączeniu)... więcej...

WIZ.272.1.13.2019 „Zakup wyposażenia sal kształcenia zawodowego Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu”

Przetargi | 18 czerwca 2019 14:44 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 10:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, w dniu 26 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej (nr 101) o godz. 10:15. Otwarcie ofert jest jawne. Ogłoszenie nr 560159-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. Powiat Bolesławiecki: „Zakup wyposażenia sal kształcenia zawodowego Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych... więcej...

Zakup koparko - ładowarki

Przetargi | 18 czerwca 2019 14:11 | Publikujący: Urząd Gminy Bodzanów

... więcej...

,,Modernizacja zagospodarowania zielenią ronda 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku"

Przetargi | 18 czerwca 2019 13:54 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko http://www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania: „Modernizacja zagospodarowania zielenią ronda 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku.” I. Przedmiot zamówienia: „Modernizacja zagospodarowania zielenią ronda 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku.” II. Zakres przedmiotowy... więcej...

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko od podpisania umowy do 31.12.2021 r. /termin składania ofert do 26 czerwca 2019 r. do godz. 10.00/

Przetargi | 18 czerwca 2019 13:18 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Ogłoszenie nr 562498-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. Gmina Miejska Giżycko:Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,... więcej...

Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2020r. (ponowne postępowanie)

Przetargi | 18 czerwca 2019 10:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Sierpcu

Ogłoszenie nr 562507-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. Gmina Sierpc: Dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych, finansowana z budżetu Gminy Sierpc w okresie do dnia 30 czerwca 2020r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Wykonanie otworu studziennego ( zastępczego ) nr 2A oraz likwidacja otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Sokołówek.

Przetargi | 18 czerwca 2019 10:34 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie nr 562438-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. Gmina Ciechanów: Wykonanie otworu studziennego ( zastępczego ) nr 2A oraz likwidacja otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Sokołówek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie... więcej...