Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

Przetargi | 21 marca 2019 12:22 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do złożenia oferty na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko: I. Opis przedmiotu: Przedmiotem zapytania jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2020r. II. Sprzedaż drewna będzie odbywała się zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Giżycka... więcej...

Zapytanie ofertowe: "Wykonanie i montaż 3 tablic informacyjnych"

Przetargi | 21 marca 2019 11:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Sprostowanie dotyczące opisu zamówienia: W części II. Opis przedmiotu zamówienia należy przyjąć grubość tablicy o wymiarach 2mx3m- 0,5 mm... więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowo-dostawczego wraz z wyposażeniem

Przetargi | 21 marca 2019 10:01 | Publikujący: Gmina Mirsk

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowo-dostawczego wraz z wyposażeniem W związku z zamiarem zakupu samochodu osobowo-dostawczego wraz z wyposażeniem zwracamy się z prośbą do szanownych PT Wykonawców o dokonanie wyceny i złożenie oferty cenowej na załączonym formularzu ofertowym. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku , ul. A.Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI Dodatkowych informacji techniczno-eksploatacyjnych udziela Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - Arkadiusz... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO na kompleksową obsługę i koordynację imprezy plenerowej „29 DNI ZŁOCZEWA 2019".

Przetargi | 20 marca 2019 21:57 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

*** 26.03.2019 - UWAGA ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA dot. pkt IV. 1 i V.1.e - PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJĄ. *** ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO na kompleksową obsługę i koordynację imprezy plenerowej „29 DNI ZŁOCZEWA 2019". I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Złoczew Ul. Szkolna 16 98 – 270 Złoczew NIP 827-22-34-466 II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i koordynacja imprezy plenerowej „29 DNI Złoczewa - 2019" z uwzględnieniem wyłączności na obsługę gastronomiczną, wg następującego opisu: Miejsce realizacji... więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ „SKRAPIARKI DO EMULSJI BITUMICZNEJ"

Przetargi | 20 marca 2019 19:27 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fa ycznie nowej skrapiarki do emulsji bitumicznej. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach

Przetargi | 20 marca 2019 12:32 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Data opublikowania 2019/03/20 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2019/03/29 Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 02.04.2019 r. do godz. 9:00. Kowale Oleckie dn. 26.04.2019 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa Gmina Kowale Oleckie Osoby do kontaktów w sprawie zamówienia Maciej... więcej...

Przetarg pisemny nieograniczony na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Słowiańskiej, Przejściowej i Zielonej w Giżycku” (Termin składania ofert do 29.03.2019 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

1) Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 701 i następne kodeksu cywilnego. Termin i miejsce składania ofert: do 29.03.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku... więcej...