Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.25.2018: „Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku”

Przetargi | 18 maja 2018 10:03 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Roboty towarzyszące przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słonecznej w Nisku” Część 1 „Zakres robót z anży sanitarnej” Część 2 „Zakres robót z anży teletechnicznej i energetycznej” Część 3 „Zakres robót z anży sanitarnej i drogowej przy budowie rowu nr 3” Dokumentacja do po ania: http://www.nisko.pl/bip/2016/przetargi/2018-05-18%20ZP.25%20MOF%20 anze%203x%20ZP.25.zip">... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.20.2018 Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego w 2018 roku”

Przetargi | 17 maja 2018 15:16 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn:Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego w 2018 roku”.... więcej...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Remont fontanny przed kinem Fala w Giżycku” - do 25.05.2018 r.

Przetargi | 17 maja 2018 15:02 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania „Remont fontanny przed kinem Fala w Giżycku” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy; Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; Zamawiający... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa i remont dróg w gm. Pniewy.

Przetargi | 17 maja 2018 14:51 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2018-05-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa i remont dróg w gm. Pniewy. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Pniewy Adres zamawiającego Pniewy 2 Kod Miejscowość 05-652 Pniewy Telefon: 48 668... więcej...

Dostawa szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce

Przetargi | 17 maja 2018 14:46 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Aktualny termin składania ofert: 25.05.2018r., godzina: 13:00 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 11 rodzaju szczepionek z podziałem na części: Część I – Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Część II – Skojarzona szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa złożona) poliomyelitis (inaktywowana) oraz Hemophilus influenzae typ B Część III – Szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rekombinowana (adsorbowana), poliomyelitis... więcej...

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości 26.06.2018r.

Przetargi | 17 maja 2018 14:42 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.... więcej...

Remonty cząstkowe dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego

Przetargi | 17 maja 2018 14:31 | Publikujący: Zarząd Dróg Powiatowych Nisko

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku ogłasza przetarg nieograniczony na zadane pn. "Remonty cząstkowe dróg powiatowych Powiatu Niżańskiego"- zapraszamy do skladania ofert... więcej...

Budowa ulicy Fałata w Kobyłce

Przetargi | 17 maja 2018 14:27 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.17.2018 dot. zamówienia udzielonego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę ulicy Fałata w Kobyłce ... więcej...

Przetarg ograniczony na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu

Przetargi | 17 maja 2018 14:25 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2931/3/2018 Ogłoszenie nr 559867-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa drogi powiatowej nr 2951W o długości 9,596 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie... więcej...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. ,,Dostawa remontera drogowego typu patcher''

Przetargi | 17 maja 2018 14:08 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

ZDP.T.2930/5/2018 Ogłoszenie nr 559472-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Dostawa remontera drogowego typu patcher OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich... więcej...

Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów

Przetargi | 17 maja 2018 13:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 559436-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. Gmina Do zyca:Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu - O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie... więcej...