Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”.

Przetargi | 11 października 2017 15:52 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

Złoczew, dnia 11.10.2017 Znak: Zp . 271.10. 2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Dą owa Miętka”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz. Wy any Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia w wysokości – 364888,11zł zł. utto.... więcej...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.51.2017 Przebudowa dróg gminnych w msc. Wolina

Przetargi | 11 października 2017 14:41 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja z otwarcia ofertz postępowania pn. Przebudowa dróg gminnych w msc. Wolina.... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.46.2017 pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ms. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego

Przetargi | 11 października 2017 14:29 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ms. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego.... więcej...

Wykaz z dnia 11 października 2017 roku

Przetargi | 11 października 2017 13:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. w OPALENICY

Przetargi | 11 października 2017 13:25 | Publikujący: PGKiM KOMOPAL

TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ ZAMIESZCZONO W ZAŁĄCZNIKACH... więcej...

Informacja o wyborze oferty w konkursie - Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania

Przetargi | 11 października 2017 10:44 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje: o wyborze oferty w konkursie w zakresie realizacji zadań publicznych: ''Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego u ania'' W otwartym konkursie ofert została wy ana oferta nr 2 złozona przez: PRZYSTAŃ Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta 59-820 Leśna, ul. Baworowo 18F Więcej informacji w załączonym pliku... więcej...