Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZGKiM w Wojcieszowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony o wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego (garażu) przy ul. Żeromskiego 1-3 w Wojcieszowie o powierzchni użytkowej 16,50 m2.

Przetargi | 13 grudnia 2017 10:43 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki (netto) za 1 m2 pow.użytk. - Stawka wywoławcza (netto) - 1,00 zł/m2, - Wielkosć postąpienia- 0,20 zł/m2, - Do wylicytowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT 23% orazopłaty za media wg obowiązujących stawek/ - Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości, -Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2017 r. o godz.10.00 w siedzibie ZGKiM w Wojcieszowie, ul. Robotnicza 2A. - Wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu. -Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu przetargu... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych Gminy Pawonków w systemie zaprojektuj i wybuduj” w obiektach: ADRES INWESTYCJI: Przedszkole Publiczne w Kośmidrach, ul. Lubliniecka 50 i Publiczna Szkoła Podstawowa w Kośmidrach, ul. Szkolna 3. Gimnazjum w Pawonkowie, ul. Szkolna 1. oraz pompy ciepła w obiekcie ADRES INWESTYCJI: Przedszkole Publiczne w Kośmidrach, ul. Lubliniecka 50 i Publiczna Szkoła Podstawowa w Kośmidrach, ul. Szkolna 3.

Przetargi | 13 grudnia 2017 10:39 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Ogłoszenie nr 631831-N-2017 z dnia 2017-12-12 r. Gmina Pawonków: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wy anych obiektach publicznych Gminy Pawonków w systemie zaprojektuj i wybuduj” w obiektach: ADRES INWESTYCJI: Przedszkole Publiczne w Kośmidrach, ul. Lubliniecka 50 i Publiczna Szkoła Podstawowa w Kośmidrach, ul. Szkolna 3. Gimnazjum w Pawonkowie, ul. Szkolna 1. oraz pompy ciepła w obiekcie ADRES INWESTYCJI: Przedszkole Publiczne w Kośmidrach, ul. Lubliniecka 50 i Publiczna Szkoła Podstawowa w Kośmidrach, ul. Szkolna 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych oczyszczalniach na terenie Gminy Pawonków w systemie zaprojektuj i wybuduj

Przetargi | 13 grudnia 2017 10:18 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Ogłoszenie nr 631750-N-2017 z dnia 2017-12-12 r. Gmina Pawonków: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wy anych oczyszczalniach na terenie Gminy Pawonków w systemie zaprojektuj i wybuduj OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wy anych oczyszczalniach na... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.61.2017 pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie i w Nowej Wsi

Przetargi | 12 grudnia 2017 14:30 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie i w Nowej Wsi.... więcej...