Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF 2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielon

Przetargi | 21 czerwca 2017 13:43 | Publikujący: Gmina Wólka

Jakubowice Murowane, 21-06-2017r. Numer sprawy: RI.271.5.2017.TM INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: 1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF 2) Wykonanie ścieżki... więcej...

Obwieszczenie Nr 47/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości/ ul. Białostocka /

Przetargi | 21 czerwca 2017 13:16 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE Nr 47/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr geod. działki 969/2, o pow. 231 m2, położona... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na zadanie "BUDOWA OŚWIETLENIA UL. TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU"

Przetargi | 21 czerwca 2017 11:01 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl ZAPROSZENIE do składania ofert wpostępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Budowa oświetlenia ul. Turystycznej w Giżycku Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ZAMAWIAJĄCY: ___________________________ podpis Giżycko, czerwiec 2017 r. 1. Nr sprawy: WPI.... więcej...

Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce

Przetargi | 21 czerwca 2017 10:59 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

WZP.271.28.2017 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Nadarzyn w Kobyłce polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od początku terenu zabudowanego na wysokości lasu do ulicy Sikorskiego ( Nadarzyn – etap II). Aktualny termin składania ofert: 6 lipiec 2017r., godzina: 13:00... więcej...