Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "Budowę odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie"

Przetargi | 24 maja 2018 10:03 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.9.5.2018 MF Starogard Gdański dnia 24.05.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 554764-N-2018 z dnia 08.05.2018r. dla zadania pn. „Budową odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie” Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 136 000,00 zł utto Wykaz złożonych w wyznaczonym... więcej...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

Przetargi | 24 maja 2018 09:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH położonych w DRONIOWICACH przy ul. BOCZNEJ 1) dz. nr 636/38 o pow. 0,1007 ha, 2) dz. nr 637/38 o pow. 0,1392 ha, k.m. 3 Droniowice, opisane w księdze wieczystej nr CZ1L/00041234/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu; działki mają kształt prostokąta; istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17.07.2013 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 5150 z 26.07.2013 r.), zmienionym... więcej...

Zapytanie ofertowe „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Gryfów Śląski z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

Przetargi | 23 maja 2018 15:32 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

UWAGA WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY W DNIU 24.05.2018 R. DOKONAŁ MODYFIKACJI PLIKU POD NAZWĄ ,,TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO". ZMIANA DOTYCZYŁA JEDYNIE FORMATOWANIA TEKSTU. ZAMAWIAJĄCY W DNIU 24.05.2018 R. DOKONAŁ MODYFIKACJI FORMULARZA OFERTOWEGO ORAZ PROJEKTU UMOWY.... więcej...

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków”

Przetargi | 23 maja 2018 15:20 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

RGM. 271.7.2018 Starogard Gdański, dn. 23.05.2018r. INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.6.2018, pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków” Kwota... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn. "Bieżące utrzymanie czystości oraz utrzymanie zieleni na terenie ruin kościoła parafialnego p. w. św. Piotra i Pawła i cmentarza położonego w miejscowości Sobota, gm. Lwówek Śląski, ozn. jako działka nr 109"

Z uwagi na błędnie podany termin rozstrzygnięcia postępowania pn. "Bieżące utrzymanie czystości oraz utrzymanie zielenina terenie ruin kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła i cmentarza położonego w miejscowości Sobota, gm. Lwówek Śląski, ozn. jako działka nr 109." poniżej publikujemy zaproszenie do złozenia oferty z prawidłowym terminem rozstrzygnięcia.... więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Przetargi | 23 maja 2018 14:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Strzegowo 2018.05.23 WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Nr działki i pow. w m² Nr księgi wieczystej Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza obu nieruchomości w złotych 272 o pow.300 273 o pow.100 PL1M/00056101/7 PL1M/00062041/3 Kowalewko Położone obok siebie działki gruntu oznaczone nr 272 i 273 o łącznej powierzchni 0,04 ha , są łącznie zagospodarowane... więcej...

Zagospodarowanie działki nr 583/4 w Wyszynach Kościelnych

Przetargi | 23 maja 2018 14:31 | Publikujący: Urząd Gminy Stupsk

Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 08-06-2018r. Ogłoszenie nr 562955-N-2018 z dnia 2018-05-23 r. Gmina Stupsk: Zagospodarowanie działki nr 583/4 w Wyszynach Kościelnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze.

Przetargi | 23 maja 2018 13:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Pniewy, 2018-05-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Gmina Pniewy Adres zamawiającego Pniewy 2 Kod Miejscowość... więcej...

Catering - poczęstunek dla uczestników podczas czterech imprez

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: Catering - poczęstunek dla uczestników podczas czterech imprez: rajd rowerowy „Z poezją do niepodległości”, rajd rowerowy „Z regionem do niepodległości”, rajd rowerowy „Z historią do niepodległości” i spływ rz. Bó , w związku z realizacją projektu „Droga do niepodległości na polsko - czeskim pograniczu”). Nazwa artykułu j.m. Ilość termin wykonania Miejsce dostawy Pozycja 1. catering Z regionem do niepodległości... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetargi | 23 maja 2018 09:29 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2018-05-23 RRG.III.2710.2.2018 I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki”, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z... więcej...