Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Przetargi | 06 grudnia 2017 10:36 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk, plac Wolności 39, 59-630 Mirsk - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku - badanie rynku na zakup i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych BADANIE RYNKU NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUKCESYWNĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W związku z zamiarem sukcesywnego zakupu materiałów budowlanych w okresie od 02.01.2018 r do 31.12.2018 r. , zwracamy się do PT Wykonawców gotowych wykonać dostawę o złożenie oferty. I. Zamawiający: Gmina Mirsk plac Wolności 39, 59-630 Mirsk NIP 616-10-08-487 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku,... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę podzespołów komputerowych, drukarek i urządzeń serwerowych

Przetargi | 06 grudnia 2017 09:39 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

Starogard Gdański, 2017-12-06 Urząd Gminy ul. Sikorskiego9 83-200 Starogard Gdański INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę podzespołów komputerowych, drukarek i urządzeń serwerowych w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.12.2017 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający informuje, że: W wyniku postępowania o zamówienie w ramach przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę: dla części nr 1 przedstawiła firma: "MACBIT" Grajoszek, Fryszka Sp. J. ul.... więcej...

Ogłoszenie wyników zapytania oferowego na wybór wykonawcy usługi pn: "Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej".

Przetargi | 06 grudnia 2017 08:04 | Publikujący: Gmina Mirsk

Gmina Mirsk informuje, iż wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na usługę pn: „ Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej” jako najkorzystniejszą wy ano ofertę firmy MasterEdukacja. pl Łukasz Okoń z siedzibą przy ul. Do zeckiej 69-71, 62-800 Kalisz za cenę 62.317,10 zł utto. W załączeniu: Protokół z wyboru... więcej...

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Przetargi | 05 grudnia 2017 15:21 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Nr sprawy 271.33.2017 Strzegowo 05.12.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.) informuję, że Zamawiający – Gmina Strzegowo ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę – 1117296,53 zł utto, Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05.12.2017 do godziny 13:00 wpłynęła... więcej...

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Przetargi | 05 grudnia 2017 15:08 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Skulsk, dn. 05.12.2017 r. Gmina w Skulsku Ul. Targowa 2 62-560 Skulsk wg rozdzielnika Znak Sprawy: ZP.271.PN.11.2017 Informacja z otwarcia ofert Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk” Do dnia 05.12.2017 roku do godz. 9.45 wpłynęła 1 (jedna) oferty Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun Roztoka 6, 62-513 Krzymów cena 559.872,00 zł. utto Wójt Gminy /-/ Andrzej Operacz... więcej...

Przetarg nieograniczony na zakup traktora wraz z pługiem do odśnieżania i kosiarką bijakową

Przetargi | 05 grudnia 2017 15:02 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Ogłoszenie nr 500076592-N-2017 z dnia 18-12-2017 r. Gmina Szydłowo: Zakup traktora wraz z pługiem do odśnieżania i kosiarką bijakową OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 627971-N-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie... więcej...

2017-12-05 Ogłoszenie o zamówieniu "Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów niezwiązane z tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

Przetargi | 05 grudnia 2017 14:09 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

W zakres przedmiotu zamówienia pn. „Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 r. do30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.” wchodzą: 1) Przewozy uczniów będących mieszkańcami gminy Węgorzewo na podstawie biletów miesięcznych uczęszczających do następujących szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie, Gimnazjum... więcej...