Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanych maszyn budowlanych (koparko-ładowarki)

Przetargi | 19 września 2017 15:18 | Publikujący: Gmina Wólka

Wólka, dnia 19-09-2017r. Nr sprawy: RI.2632.2.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanych maszyn budowlanych (koparko-ładowarki) Komisja przetargowa w wyniku badania i oceny ofert dla poszczególnych części przetargu wy ała jako najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących wykonawców: Część 1. Koparko-ładowarka Komatsu WB 97S-2 Moto-Inwest Kamil Gola Spółka Komandytowa Bilcza, ul. Kielecka 4, 26-026 Morawica za cenę utto 93 480,00 zł Część 2. Koparko spycharka Białoruś... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie część 2: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo

Przetargi | 19 września 2017 14:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

Ogłoszenie nr 590496-N-2017 z dnia 2017-09-19 r. Gmina Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo: część 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie część 2: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku biurowo - gospodarczego Gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Przetargi | 19 września 2017 14:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 09/17 Miejscowość, 2017-09-19 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZYCH I ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH. ZADANIE 2: ZAKUP ĆWICZEŃ I PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ZADANIE... więcej...

Informacja o wyborze oferty - Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

Przetargi | 19 września 2017 14:15 | Publikujący: Gmina Dmosin

Dmosin, dn. 19 września 2017r. Z.P.271.8.PN.4.2017 Informacja o wyborze oferty Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017 -2018 dla Zespołu Szkół Samorządowych... więcej...

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada

Przetargi | 19 września 2017 12:18 | Publikujący: Urząd Gminy w Strzegowie

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w o ębie geodezyjnym Strzegowo Osada objętych KW PL1M/00057544/1 I przetarg na działkę nr : 876/3 o pow. 0.1238 ha cena wywoławcza 48455,00 zł wadium 5000,00 zł II przetarg na działki nr: 876/6 o pow. 0.1175 ha cena wywoławcza 45990,00 zł wadium 4 600,00 zł 876/15 o pow. 0.1032 ha cena wywoławcza 40392,00 zł wadium 4200,00 zł 876/17 o pow. 0.1321 ha cena wywoławcza 51704,00 zł wadium 5200,00 zł który odbędzie się w Urzędzie Gminy... więcej...

Zapytanie ofertowe

Przetargi | 19 września 2017 11:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

DOŚ.271.8.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213, zaprasza do złożenia oferty na: Poszerzenie drogi w miejscowości Kęczewo, Nr działki 784. 1. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) podstawa wyłączenia art. 4 ust8. 2.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: Poszerzenie drogi w miejscowości Kęczewo, Nr działki 784. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:... więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego - obręb wsi Cimochy

Przetargi | 19 września 2017 11:37 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), a także art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: - lokalu użytkowego... więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego - obręb wsi Cimochy

Przetargi | 19 września 2017 11:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), a także art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: - lokalu użytkowego... więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego - obręb wsi Cimochy

Przetargi | 19 września 2017 11:32 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), a także art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) WÓJT GMINY WIELICZKI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: - lokalu użytkowego... więcej...